Šesta Medikalova konferencija održana u Budvi

0
2436

Prof. dr Miodragu Radunoviću, dekanu Medicinskog fakulteta, uručena je Medikalova zahvalnica. U ime dobitnika obilježja zahvalnosti za decenijsku podršku, prof. Radunović se obratio prisutnima.

− Dijelim zadovoljstvo zbog prisustva na otvaranju Šeste Medikalove konferencije i proslavi jubileja 10 godina postojanja. Najveća ocjena koju dobijamo u akademskom obrazovanju je ocjena 10. Vi ste kao najvažniji svjedok i hroničar aktuelnosti i društvenih zbivanja u zdravstvu, medicini i farmaciji dobili ocjenu 10 +, a to znači bolji ste od najboljih! – istakao je prof. dr Radunović.

Navodeći da je u pitanju časopis komem se vjeruje, iz koga se informiše i uči, jer 10 godina znači ozbiljnost, zrelost, mudrost i istrajnost, Radunović je izrazio poštovanje za uloženi napor, za ozbiljnost kojom je pristupano svakoj temi, mudro procjenjivan svaki redak, sa istrajnošću birane teme, ljudi i događaji, kao i poštovanje profesionalnih principa.

− Ono što danas imamo na medijskoj mapi Crne Gore vrijedno je vašeg truda. Dosadašnji uspjesi vas dodatno obavezuju da sljedeći jubilej bude obilježen i regionalnom afirmacijom. Vi to možete i zaslužujete – naveo je dalje on. − Naš skromni doprinos, kako ste procijenili, samo je kockica u mozaiku društvene odgovornosti, svakog pojedinca u zdravstvenom sistemu, kao i društva u cjelini – rekao je Radunović čestitajući jubilej.

Snažnu i nemjerljivu podršku od samih početaka stvaranja projekta Medikal, kao i danas, pružao je, po riječima Slavice Pantelić, dr Milorad Drljević, direktor CALIMS-a. U tom smislu dodijeljena mu je Medikalova zahvalnica.

Zahvalnice su uručene kompanijama i njihovim čelnicima: farmaceutskim kompanijama “Hemofarm” (Zoran Radonjić) i „Actavis” (Pavle Marjanović, koju je preuzeo Borislav Kovačević), kao i veledrogerijama „Farmegra”- “Ppoenix”, (Branislava Raičević) „Meditas” (Branka Ninković), i „Farmont” (Petar Popović).

Zahvalnice je uručio u ime Medikala Dragan Nikolić, napominjući da zbog ranije preuzetih obaveza  obilježavanju jubileja nisu bili u mogućnosti da prisustvuju gospoda Zoran Radonjić i Pavle Marjanović.

 Transplantaciona medicina kod nas

U okviru prvog dana Konferencije, 13-og juna realizovana je panel-diskusija sa temom Transplantaciona medicina, dostignuća i izazovi. Moderatorka je bila prof. dr Vesna Miranović (zamjenica ministra zdravlja Crne Gore), a iskustva u vezi sa ovom oblašću predstavili su u okviru izlaganja ljekari  Kliničkog centra Crne Gore mr sci. med. Nebojša Bulatović, dr Dušanka Novosel i dr Hasib Lukač.

− Transplantacioni program predstavlja ispit zrelosti ne samo zdravstvenog sistema. Jedan dio je tehnička priča: kako prepoznati pacijenta koji treba da da organ i  istovremeno pripremiti onoga koji treba da primi organ, kako sprovesti sami postupak transplantacije, kako pacijenta pratiti posttransplantaciono. To su sve tehnički postupci. Postoji i niz etičkih postupaka koji se moraju ispoštovati da bi ovaj postupak bio besprekorno čist – objasnila je u uvodnom dijelu svog obraćanja prof. dr Vesna Miranović.

 

Aktuelni problem u primjeni transplantacione medicine kod nas predstavlja nepovjerenje u institucije sistema i značajan procenat onih koji su striktno protiv transplantiranja u medicini (13-15% javnog mnjenja).

 

Razliku između kome i moždane smrti ovom prilikom je prikazao dr Hasib Lukač, dr Dušanka Novosel govorila je o transplantaciji jetre u najmlađoj populaciji pacijenata, kod djece, a mr sci. med. Nebojša Bulatović prikazao je tehnologiju transplantacije srca. U toku kasnije realizovanog programa prof. dr Aneta Bošković (Klinički centar Crne Gore)  govorila je o prevenciji moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom, sa osvrtom na dijabetes i bubrežnu funkciju, a o starijim pacijentima, sa više komorbiditeta, govorio je mr sci. med. Nebojša Bulatović.

 Imunizacija kao tema okruglog stola

U okviru opsežnog koncepta izlaganja u vezi sa imunizacijom  moderator prof. dr Dragan Laušević potrudio se da animira publiku za učešće u raspravi i ujedno da veliki broj odgovora na otvorene teme. Dr Senad Begić, sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore, pokušao je dati odgovor na pitanje: Imunizacije − gdje griješimo ? O praćenju bezbjednosti primjene vakcina govorila je mr ph. Maja Stanković, iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, o značaju vakcinacije protiv gripa i izazovima u vezi s tim govorio je dr Miro Knežević, predstavnik Ministarstva zdravlja Crne Gore, a na značaj vakcinacije protiv gripa i prednosti četvorovalentne vakcine ukazala je prof. dr Darija Kisić Tepavčević, sa Instituta za javno zdravlje Srbije.

 

Kontinuirana medicinska edukacija, uključenost cijelog zdravstvenog sistema u sprovođenje programa vakcinacije, svijest o tome da vakcine smanjuju broj infekcija, kao i potrebu za korišćenjem antibiotika, neophodni su, po riječima dr  Begića, u uspostavljanju stabilnog sistema zasnovanog na regularnom sprovođenju vakcinacije. S druge strane, neophodno je sprovoditi kontinuiranu kontrolu njihovog kvaliteta. Prema podacima SZO-a, saopštenim u toku ove sesije, od posljedica zaraze virusom gripa u svijetu godišnje umre 500.000-700.000 osoba.

 

Dijabetes – nezaobilazna tema

Skoro da bi se moglo reći da ozbiljan medicinski skup opšteg karaktera nije moguće organizovati bez angažovanja teme dijabetesa. U okviru sesije posvećene ovoj hroničnoj bolesti govoreno je o  novim terapijskim mogućnostima u vezi sa subkliničkim hipotireoidizmom i Hašimotovim tireoiditisom (dr Aleksandar Đogo, Klinički centar Crne Gore), o  učestalosti hipoglikemija kao parametru i kardiovaskularnom riziku u izboru terapijske opcije za liječenje dijabetes melitusa tipa 2 (dr Olivera Bošković, Klinički centar Crne Gore), te o značaju komplijanse za postizanje efikasnosti u liječenju ovog tipa dijabetesa (dr Emir Muzurović, Klinički centar Crne Gore). Moderator ove sesije bio je dr Aleksandar Đogo.