SIFILIS (II)

0
2368

Ostali kasni znaci bolesti mogu se liječiti intramuskularnom primjenom penicilina G tokom tri nedjelje. Liječenjem u ovom stadijumu ograničava se napredovanje bolesti, ali ima vrlo mali efekat na već nastala oštećenja.

Osobe koje se liječe od sifilisa moraju prekinuti sve polne odnose dok se infekcija potpuno ne izliječi. Njihovi seksualni partneri moraju obavezno biti testirani na sífilis i, ako je potrebno, liječeni!

2015. godine, 04.juna, objavljen je novi vodič za tretiranje STD (2015-STD TREATMENT GUIDELINES), gdje su u detalje opisane smjernice liječenja sifilisa!

Jedna od mogućih neželjenih reakcija liječenja je Jarisch-Herxheimerova reakcija, u vidu povišene tjelesne temperature, bolova u mišićima, glavobolje i tahikardije, jedan sat do 24 sata poslije primijenjene terapije! Uzrokovana je citokinima koje stvara imunološki sistem kao reakciju na lipoproteine nastale raspadanjem bakterija!

ŠTA SE DEŠAVA KADA SE SIFILIS NE LIJEČI?

Može preći u treći stadijum, kada se mogu desiti ozbiljni i permanentni, ranije opisani problemi, koji mogu dovesti do smrtnog ishoda!

KAKO SE ZARAŽAVANJE SIFILISOM MOŽE SPRIJEČITI?

Da bi se smanjio rizik od infekcije sifilisom treba: • izbjegavati intimne kontakte sa osobom za koju se zna da je inficirana; • koristiti mehaničku zaštitu – kondome pri svakom seksualnom kontaktu sa nepoznatom osobom. Upotreba kondoma ne predstavlja potpunu zaštitu. Zbog toga CDC (Centers for Disease Control and Prevention) preporučuje dugoročne, uzajamno monogamne veze sa nezaraženim partnerom, kao i izbjegavanje korištenja alkoholnih pića i droga, koji povećavaju rizično seksualno ponašanje.

Transmisija sifilisa se ne može spriječiti pranjem genitalija, uriniranjem poslije odnosa ili ispiranjem! Svaka sumnjiva ranica na koži ili sluzokoži, posebno genitalija, treba da bude signal za trenutno javljanje ljekaru (spec. dermatovenerologu) na pregled!

Kongenitalni sífilis se za novorođenčad može prevenirati selekcijom majki tokom rane trudnoće i liječenjem onih koje su zaražene. SZO preporučuje testiranje svih žena prilikom prvog pregleda u trudnoći, te ponovo u trećem tromjesečju. Ako je nalaz pozitivan, preporučuje se liječenje oba partnera!

U mnogim zemljama, uključujući Kanadu, EU, USA i druge, pa i kod nas, sífilis je bolest koja se prijavljuje. To znači da zdravstveni radnici dijagnostifikovan sífilis moraju prijaviti organizacijama javnog zdravstva, koje, u idealnim okolnostima obavještavaju o tome polne partnere oboljele osobe. Ljekari treba da potiču svoje pacijente da upute svoje partnere na liječenje.

CDC preporučuje da se polno aktivni homoseksualci testiraju barem jednom godišnje.

Za sada nije pronađena vakcina efikasna za ljude; nekoliko vakcina baziranih na treponemskim proteinima redukuju nastale lezije na animalnom modelu! Istraživanja su u toku!

Dr Olivera Simić-Kovačević, spec. dermatovenerolog
PZU “Dr Kovačević”, Budva