U Ulicinju obilježen svjetski dan borbe protiv dijabetesa

0
405

U ulcinjskom Domu zdravlja je, i ove godine, u susret Svjetskom danu borbe protiv dijabetesa održano edukativno predavanje. Nevladina organizacija Društvo za borbu protiv šećerne bolesti – Plavi krug Bar, pokazalo je i ovom prilikom da predano radi na osvješćivanju populacije. U saradnji sa partnerima, predstavnicima Fondacije za pomoćosobama sa dijabetesom i djeci sa posebnim potrebama, upriličen je edukativni program o komplikacijama šećerne bolesti, a prisutnima su podijeljeni aparati za mjerenje nivoa šećera u krvi koje je donirao g. Ahmet Kurmemaja.

Ovogodišnji program obilježavanja Dana borbe pro­tiv dijabetesa u Ulcinju, iniciran je od strane Društva za borbu protiv šećerne bolesti – Bar, jednog od najaktivnijih udruženja posvećenih zdravstvenoj edukaciji naše popu­lacije. Po drugi put za redom, kao vrijedan sponzor pojavio se gospodin Ahmet Kurmemaj, pokretač Fondacije za pomoć osobama sa dijabetesom i djeci sa posebnim potrebama. Zah­valjujući njegovom angažovanju, posjetioci događaja organizovanog 20. oktobra u Ulcinju, bili su u prilici da dobiju aparate i trake za mjerenje nivoa šećera u krvi. Cilj okupljanja bio je da se naglasi neophodnost ranog suočavanja sa bolešću koja kao tihi ubica obično ne predstavlja smetnju obavljanju svakodnevnih aktivnosti, ali ako se simptomi zanemaruju, onda bolest dobija zabrinjavajući tok i pacijent se suočava se komplikacijama kao što su : dijabetesno stopalo, gubitak vida, kardiološke smetnje ,moždani udari .

Poruka koju Društvo i ove godine šalje sa ovog skupa ostala je nepromijenjena: Preuzmi kontrolu nad bolešću – SADA. Smatrajući da je riječ o sloganu koji ne gubi na aktuelnosti, dr Olivera Poček, aktivistkinja Savjetovališta u Ulcinju, istakla je njegov značaj i objasnila osnovne aspekte tako poželjnog ponašanja. U okviru projekta borbe protiv dija­betesa, ona je pored ostalog uzela učešća u ustanovljenju statističke slike o tome na koji način se pacijenti hrane, koliko gube na tjelesnoj težini, te kakve su im vrijednosti šećera u krvi. Dr Valentina Kalinić, predsjednica Društva za borbu protiv šećerne bolesti, pojasnila je osnovne premise dijabe­tesa, posebno govoreći o komplikaciji dijabetesnog stopala.

Skoro 90… 95 % svih slučajeva pojave dijabetesne bolesti otpada na dijabetes tipa 2. u prosjeku od 5~ 7 % tog broja čini tip 1 DM uglavnom osobe mlađe od 35godina koje se nalaze na stalnoj terapiji insulinom. 2/3 svih slučajeva obično su osobe koje pored dijabetesa imaju i neki pridruženi oblik bolesti u aujedno njihova bolest nije dobro regulisana.

Šećerna bolest je kompleksan medicinski entitet koji se ne ogleda samo u poremećaju vrijednosti šećera u krvi, nego i u poremećaju bjelančevina, te poremećaju masnoće u krvi. Stalni nadzor parametara bolesti, prije svega nivoa šećera u krvi, ali i nivoa krvnog pritiska (optimalno 130/80), nivoa holesterola (manje od 4.8, prema najnovijim preporu­kama), triglicerida (manje od 1.7), po potrebi i glikoliziranog hemoglobina (do 7.5 / 6.5), jedina je prava preporuka za do­bru regulaciju toka bolesti.

Ukoliko je bolest dobro regulisana, sa njom može da se živi bez otežavajućih okolnosti po svakodnevne aktivnosti i životne navike. – Ako pacijent koji nosi šećernu bolest sam sebe ne kontroliše, ukoliko ne vodi računa o tome da su mu dijeta i fizička aktivnost pod brojem 1, ni jedna terapijska mogucnost mu ne može pomoći – istakla je dr Valentina Kalinić. Pozivajući se na iskustvo u radu sa pacijentima koji se prekasno javljaju na ljekarski pregled, ona je kao posebno iritirajuću komplikaciju objasnila dijabetesno stopalo. Sma­tra se, kako je navela, da oko 15% ukupnog broja dijabetičara ima problema sa stopalima, a da se 2/3 svih amputacija vrši kod pacijenata koji su dijabetičari. Čak 1/3 ukupnog broja novoprijavljenih slučajeva dijabetesa događa se tek u trenu­tku kada se jave problemi sa stopalom.

Veoma važnu odrednicu kontrole šećerne bolesti čini svakodnevni samopregled stopala. Pojavu crvenila kože, ispucalosti ili pojave infekcije, dijabetičari obavezno treba da prijave ljekaru odmah po uočavanju. U smislu sprovođenja preventivnih mjera treba se pridržavati pravila dobre higijene, stopala umivati pod mlazom mlake vode, ne nikako u posudi sa već pripremljenom vodom, nokte turpi­jati, a ne odsijecati, ne grijati stopala, suvu kožu mazati masnom kremom, te nositi odgovarajuću obuću. Hodanje bosih nogu treba strogo izbjegavati.