Zajedno smo jači u kontroli raka dojke

0
346

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog pobuđivanju svijesti o sveo­buhvatnoj kontroli raka dojke u Crnoj Gori, desio se niz veoma zanimljivih događanja; poruka je upućena „svima koji mogu da utiču da se stvori jedan front u borbi protiv raka dojke”. Najživlje aktivnosti dešavale su se 21., 22. i 23. oktobra u Podgorici. Realizovana je dobrotvorna aukcijska prodaja umjetničkih djela – slika pod sloganom Potez za život, održana je Druga crnogorska Konferencija o raku dojke a sprovedena je iakcija Šetnje za zdravlje. U okviru Regionalnog projekta osnaživanja zdravlja žena, već neko­liko godina vrlo blisko sarađuje NVO “Zdrava dona montenegrina” sa svjetski poznatim i priznatim fondacijama i organizacijama “Susan G. Komen for the Cure ” i JDC. Značajnu podršku je pružila ugledna farmaceutska kom­panija Roche. Hotel Crna Gora u Podgorici bio je domaćin aukcijske prodaje i Konferencije, a Šetnja za zdravlje je započela ispred sjedišta Zdrave done, Jerevanska ulica broj 44 i vodila do Spomenika partizanu borcu na Gorici.

Održavanje aukcije slika je, svojom plemenitošću, omogućilo 13 autora koji su poklonili 18 slika iz čitave Crne Gore. Prodajom njihovih djela prikupljeno je više od 7.000 eura, što će zajedno sa ranije prikupljenom sumom od 5.000 eura biti donirano Klinici za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore, u cilju unapređenja informatičke tehnologije te ustanove. Najviše pažnje učesnika u nadmetanju, kao i ostvareni prihod od 999.99 evra privukao je rad akadem­skog slikara Romana Đuranovića. Neki od prisutnih učesnika su svoju dobru volju i želju da pomognu pokazali dodjeljivanjem dobrovoljnih priloga, a autorima prodatih umjetničkih djela su dodjeljene zahvalnice.

Otvarajući Drugu crnogorsku konferenciju o raku dojke, uz prikaz ostvarenih aktivnosti u protekloj godini u sprovođenju sveobuhvatne borbe protiv raka dojke, dr Snežana Crnogorac, predsjednica udruženja “Zdrava dona montenegrina” sa ponosom je govorila o prošlogodišnjoj akciji Šetnje za zdravlje, Prvoj crnogorskoj konferenciji o raku dojke, akciji Umjetnost za život, Novogodišnjem bazaru u Delti, o radu sa pacijentkinjama, te brojnim akcijama djelovanja na nivou školskih ustanova i državnih institucija. Ona je istakla da će ovogodišnje aktivnosti biti usmjerene na rad medicinskih sestara, veoma bitnih sudionika u programu oporavka pacijentkinja.

Jedna od organizatora i učesnica Konferencije o raku dojke bila je Nela Hasić, direktorica projekta „Osnaživanje zdravlja žena” koji se skoro 5 godina uspješno sprovodi u Bosni i Hercegovini, a od prošle godine i u Crnoj Gori. Objašnjavajući principe i iskustvo rada u borbi protiv raka dojke u toj zemlji, ona je kao poseban kvalitet istakla potrebu da se čuje glas pacijenta. Gospodja je istakla da su pacijenti dosta pomogli u unapređenju saradnje sa medicinskim osobljem, i izrazila želju da se u narednim aktivnostima stvare uslovi i omogući čitavom regionalnom projektu da zaživi, te da se uradi slično i u Crnoj Gori.

Jedan od bitnih zakonskih akata, na kom će se ubuduće zasnivati mjere zaštite zdravlja građanki Crne Gore, jeste Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. Program je usvojen od strane Vlade Crne Gore u junu tekuće godine, a kao bitan aspekt, u prvom redu preventivnog rada, ističe se potreba za vršenjem skrininga ciljne grupe pacijentkinja. Govoreći o oblicima djelovanja čije sprovođenje nalažu odredbe ovog programa, Prim. dr Jadranka Lakićević, pomoćnica Ministra zdravlja, objas­nila je da će se mamografska snimanja svih zdravih žena primjenjivati kao mjera ranog otkrivanja raka dojke u populaciji asimptomatskih žena starosne dobi 40-69 godina. Redovno godišnje obavljanje kliničkog pregleda savjetuje se i mlađim ženama. Navodeći rezultate dvanaestogodišnjeg monitoringa novootkrivenih slučajeva obolijevanja od raka dojke u Crnoj Gori, sprovedenog na osnovu podataka Konzilijuma za dojku KCCG-a, prim. dr Lakićević navela je da se godišnje dijagnostikuje 200-230 novih slučajeva pojave ove bolesti od koje kod nas godišnje oko 90 osoba umre. Značajno je povećan procenat otkrivanja tumora u ranoj fazi razvoja, a procenat otkrivanja tumora in situ i dalje je veoma mali i odnosi se na 2.36% slučajeva. Kao neke od planova čija realizacija tek predstoji, prim. dr Lakićević navela je nabavku digitalnih mamografa, namjenskog stola za obavljanje biopsije nepalpabilnih tumora, a u redu prioritetnih ciljeva izdvaja se otkrivanje tumora u ranoj fazi kod oko 80% slučajeva, smanjivanje smrtnosti žena za 15% i otkrivanje tumorskih lezija u fazi začetka kod makar 10% pacijentkinja.

Svojim prisustvom i učešću u šetnji podrške učesnici su u sjajnom raspoloženju po sunčanom danu uspjeli da ostvare proklamovane ciljeve i da prisutnim gradjanima distribuiraju materijale o raku dojke koji su im dijeljeni kod Spomenika na Gorici.