Zloupotreba supstancija

0
436

Nijesam ih gledala baš svaki dan ali… Nijesmo se mi stalno nešto smijali. Bilo je dana kada sam i ja zajedno sa društvom samo ćutala. Bilo je neke ljepote u tom ćutanju. Nekog smiraja. U njihovom društvu nekako mi je bilo lijepo. Mogla sam satima da sjedim opušteno, da govorim ili ćutim, da se ponašam ovako ili onako, a da to nikome ne smeta. Jednostavno su me od prvog dana prihvalili kao svoju, onakvu kakva jesam. Pušili su mari­huanu, pili pivo ili neki drugi alkohol, ali ne u nekim velikim količinama.

Nijesam mislila da rade nešto strašno. Jednog dana sam i sama željela da probam. Ja, nepušač, nijesam znala ni kako da povučem. Ali željela sam. Ja, Ja sam željela da probam. I danas poslije 6 godina koje sam provela, ne znam tačno gdje i ne znam baš tačno ni sa kim, znam da sam sve Ja željela. JA ……… Voljeno i paženo dijete sa dobrim ocjenama i dobrim statusom u društvu. Bez problema napravila sam sebi i onima koje volim pakao od života. Ne znam kako sam sa marihuane prešla na krek. Ne znam kako sam sa kreka završila na veni. Ne znam. Ali znam da više neću!!!

Sad Ja želim da ne budem narkoman. Ja nisam rođena da budem narkoman. Ne. Nikad više…

Mama, USPJEĆU!!!! Vidjećeš.

Sa socijalnog aspekta, kokainomani su opasniji za svoju okolinu od morfnomana i opiomana. Za razliku od opiomana koji su tihi i apatični, kokainomani su siloviti i bučni, skloni fzičkom razračunavanju. Kako bi zadovolji­li pojačani libido, ne obaziru se na uobičajene norme ponašanja, da bi kasnije, kada dođe do slabljenja potencije i nejasnih libidinoznih podsticaja, ponašanje skretali u formu perverzne seksualnosti. Perverzno ponašanje ogleda se u ispoljavanju sadističkih elemenata prema partneru koji se istovremeno i mrzi i voli.

Neophodno je ponovo napomenuti da kokain iza­ziva psihičku, ali ne i fzičku zavisnost. Kokain je droga koja izaziva najsnažnije izraženu psihičku zavisnost koja se uopšte sreće u narkomaniji a istovremeno i zavisnost koja se najbrže uspostavlja. Već nakon nekoliko dana kontinuirane upotrebe, narkoman kome je nestao kokain vrlo brzo upada u stanje duboke potištenosti, kada može biti suicidalan ili pak spre­man na nasilje da bi došao do droge.

U sljedećem broju: Klinička slika zloupotrebe mari­huane, amfetamina i psihodeličnih supstanci.

 

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja