04. maj – Uskoro u privatnim apotekama izdavanje ljekova na recept

0
370

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović rekao je da će se uključivanjem privatnih apoteka u mrežu zdravstvenih ustanova izbjeći dugotrajne procedure nabavke ljekova i potencijalne mogućnosti nestašice, kako se dešavalo.
– Prednosti su stabilno snadbijevanje ljekovima, obezbijediće se bolja dostupnost ljekova građanima koji se izdaju na recept, biće povećana konkurentnost na tržištu ljekova i građani će biti pošteđeni odlaska od apoteke do apoteke da bi dobili propisani lijek – objasnio je Hrapović i naglasio da će cijene ljekova biti jedinstvene.
Istakao je i da realizacijom ovog projekta ovogodišnji budžet neće biti probijen, već će ostati isti, a ono što je u ovom projektu još pozitivno je da postoji već urađeni Informacioni sistem. Uključivanjem privatnih apoteka u mrežu zdravstvenih ustanova omogućiče se pristup privatnih apoteka tržištu maloprodaje lijekova i vršenja usluga izdavanja ljekova na recept za osiguranike Fonda, pod jednakim uslovima kao i apoteke Montefarma, što je praksa zemalja Evropske unije i šireg regiona.
Hrapović je najavio da će Fond, na osnovu odluke Vlade, raspisati javni poziv za sve koji žele da se uključe u ugovorni odnos sa Fondom. Nakon toga slijedi faza implementacije projekta.
– Očekujemo da će naši građani moći da podižu ljekove istovremeno i u državnim, i u privatnim apotekama tokom jula ove godine – rekao je Hrapović.