05. avgust – Spremno odgovorili zahtjevima turističke sezone

0
233

Opšta bolnica Bar, koja tokom turističke sezone pruža uslugu i građanima i turistima, preduzela je sve mjere kako bi i ove godine odgovorila tim zahtjevima, kazao je direktor te ustanove, dr Dragoslav Tomanović.

– U cilju obezbjeđivanja efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite, a s obzirom na očekivano povećan broj pacijenata, tokom ljetnjih mjeseci angažovali smo ljekare specijaliste iz drugih zdravstvenih ustanova – kazao je dr Tomanović.
Angažovani su specijalista ORL, neurolog, gastroentero hepatolog, reumatolog, jedan do dva puta sedmično, kao i dva psihijatra angažovana za pripravnost i dolaske po potrebi.
– Pored hirurških i internističkih organizovana su dežurstva i za pedijatriju, ginekologiju i akušerstvo, anesteziju i intenzivnu njegu i RTG dijagnostiku, čime se obezbijedila dvadesetčetvoročasovna blagovremena dostupnost specijalista – rekao je dr Tomanović.
Prema njegovim riječima, u službama i odjeljenjima, gdje se zahtijevalo veće angažovanje medicinskog kadra i hitno zbrinjavanje pacijenata, nedostatak kadra regulisan je raspoređivanjem izvršilaca sa drugih odjeljenja.
Dr Tomanović je kazao da je, od 15. jula do 15. septembra prošle godine, u Bolnici hospitalizovano 366 pacijenata koji nijesu državljani Crne Gore, od kojih je 178 u toku liječenja koristilo usluge RTG i 180 usluge laboratorijske dijagnostike
Tomanović je podsjetio da je Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar organizovana kao zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, obavlja bolničku, specijalističko-konsultativnu, užu specijalističku i dijagnostičku djelatnost. Bolnica, kako je pojasnio, te djelatnosti obavlja kroz četiri odjeljenja sa pripadajućim odsjecima, 14 ambulanti, šest medicinskih službi i jednu nemedicinsku službu.
Prema riječima Tomanovića, u cilju unaprjeđenja zdravstvene zaštite, menadžment OB Bar, u saradnji sa resornim ministarsvom, koje nastoji da obezbijedi edukaciju u najeminentnijim zdravstvenim centrima regiona i Evrope, značajnu pažnju je usmjerio na stručno usavrašavanje kadra.
Govoreći o investicijama, Tomanović je kazao da su, uz punu podršku i razumijevanje resornog ministarstva, u prošloj i ovoj godini značajnu pažnju posvetili poboljšanju uslova rada, kroz opremanje bolnice savremenom opremom i adaptaciju prostorija za rad i zbrinjavanje pacijenata.
Tokom šest mjeseci ove godine, kako je kazao Tomanović, nabavljena je oprema u vrijednosti 156,7 hiljada eura.