06. novembar – Ostvarivanje cilja univerzalne zdravstvene pokrivenosti

0
246

Crna Gora posvećena je ostvarenju cilja univerzalne zdravstvene pokrivenosti, a zdravstveni sistem u kontinuitetu čini zdravstveno osiguranje i zaštitu dostupnijom i kvalitetnijom, kroz ulaganje u kadar, ljekove, opremu ili radni ambijent, istakao je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, na IV sastanku ministara zdravlja Kine i država regiona Centralne i istočne Evrope (Kina – CEEC, 17+1), koji se održao u Sofiji.

Hrapović je u tom pravcu akcenat stavio na potrebu unapređenja sistema preventivnog djelovanja, te izrazio nadu da će i sastanak ministara biti univerzalan u smislu bolje dostupnosti dobrih praksi i razvoja zajedničkih preventnivnih programa regiona Centralne i istočne Evrope i Kine, te time prevenirati loše zdravlje bilo kog pojedinca.

Tokom sastanka potpisana je i Sofijska deklaracija povodom IV foruma ministara zdravlja Kina – CEEC kojom se predlaže: jačanje istraživačkog sektora u dijelu zdravstvenih strategija i politika, kao i promocija strategijske sinergije i razmjene politika; produbljivanje saradnje u vezi sa prevencijom i kontrolom bolesti kroz regionalnu zdravstvenu politiku sigurnosti; promocija razmjene i saradnje između zdravstvenih institucija kako bi se ostvario zajednički razvoj; podrška tehnološkim inovacijama i saradnji u istraživanju i razvoju kako bi se zajednički promovisao razvoj zdravstvenih industrija.

Ministar Hrapović je u Sofiji potpisao memorandume o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka sa ministrom zdravlja Bugarske Kirilo Ananievim. Hrapović je posebnu pažnju posvetio implementaciji memoranduma u pravcu zajedničkih aktivnosti u dijelu kontrole bolesti, preventive i transplantacionih programa.

Takođe, potpisan je i memorandum o saradnji sa ministrom Ma Xiaoweiem, koji je na čelu kineske Nacionalne komisije za zdravlje. Kao posebne oblasti saradnje navedene su tradicionalna medicina, promocija istraživanja i korišćenja novih medicinskih tehnologija, kao i razvoj e-zdravlja.