09. decembar – ODRŽANA RADIONICA MLADIH SA HENDIKEPOM

0
302

Radionica Djeca sa invaliditetom u Crnoj Gori, kroz objektiv Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, organizovana je u saradnji sa Evropskim formumom osoba sa invaliditetom EDF i UNICEF-om, u okviru projekta kojeg finansira Evropska unija. Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, ocijenila da su djeca sa invaliditetom u Crnoj Gori dugo godina bila tabu tema, navodeći da se situacija značajno promjenila, ali ne u dovoljnoj mjeri.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, kazao je da u Crnoj Gori ne možemo biti zadovoljni kvalitetom inkluzije u obrazovnom sistemu.
Predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, kazao je da je ta međunarodna organizacija u proteklih nekoliko godina blisko sarađivala sa Vladom, civilnim društvom da bi, kako je naveo, omogućili svakom djetetu sa invaliditetom da raste u bezbjednoj porodičnoj okolini, zajedno sa vršnjacima, da ima pristup obrazovanju i svim drugim osnovnim servisima.
Šef Sektora za Kooperaciju u Delegaciji EU, Andre Lis, izjavio je da se djeca i mladi sa invaliditetom još suočavaju sa nejednakim tretmanom u odnosu na drugu djecu u Crnoj Gori, jer se, kako je naveo, suočavaju sa brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu, koje im onemogućavaju da u potpunosti ostvare svoja prava. Jasan primjer su nepristupačni javni objekti poput škola i fakulteta, koji predstavljaju prepreku za slobodu izbora i obrazovanja.
Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka, smatra da, pored unaprijeđenja zakodonodavnog okvira, koji štiti prava osoba sa invaliditetom, predstoji još mnogo posla u toj oblasti.