10. – 12. mart – ODRŽAN 7 NACIONALNI SASTANAK O KARDIOVASKULARNIM INTERVENCIJAMA – Hrvatska

0
293

CROINTERVENT 2016. godine održao se od 10. do 12. marta u Zagrebu, u Hotelu Westin. Organizator događaja je Radna zajednica za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva.

Neke od glavnih tema bile su akutni koronarni sindrom, mreža primarne PCI, kompleksne lezije, intrakoronarne metode oslikavanja, itd. U okviru 7. Nacionalnog sastanka održao se i 6. sastanak intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara.

Cilj kongresa je bio prikaz moderne kliničke prakse u intervencijskoj kardiologiji.
U programu kongresa bile su zastupljena predavanja po pozivu, oralne i moderirane poster prezentacije, panel diskusije i satelitski simpoziji.

Značajan dio kongresa posvećen je bio praktičnim aspektima intervencijske kardiologije, kako putem direktnih prenosa zahvata uz interakciju sa operaterima, tako i prikazivanjem već učinjenih intervencija sa analizom i komentarima.