15. novembar – Podrška nevladinom sektoru u prevenciji zloupotrebe droga

0
244

Ministarstvo zdravlja i ove godine zaključilo je ugovore sa deset nevladinih organizacija o finansijskoj podršci za realizaciju projekata u okviru programa prevencije zloupotrebe droga, za šta je opredijeljeno 75 hiljada eura.
Generalni direktor Direkotrata za javno zdravlje dr Miro Knežević, koji je ispred Ministarstva zdravlja potpisao ugovore, istakao je da je saradnja sa civilnim sektorom veoma značajna, a nevladin sektor bitan partner u borbi protiv zloupotrebe droga.

– Zvanični podaci pokazuju da je kod nas u odnosu na 2008. godinu došlo do povećanja zloupotrebe droga i da taj procenat iznosi oko 10 odsto, što je zabrinjavajuće, iako je još uvijek mnogo niži nego u zemljama Evrope, gdje se kreće oko 18 odsto. U cilju unaprjeđenja kapaciteta i programa orjentisanih ka liječenju zavisnosti i obezbjeđivanja političke i finansijske podrške za realizaciju aktivnosti definisanih kao prioritet u akcionim planovima na lokalnom i nacionalnom nivou, Ministarstvo zdravlja je donijelo više strateških dokumenata, koji se odnose na ovu problematiku.