16. decembar – Centar za autizam ima 5.030 korisnika

0
251

Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju Ognjen Rakočević ima 5.030 korisnika, dok 102 djece ima dijagnostifikovan autizam, saopšteno je iz KCCG. Pojašnjavaju da dio Centra koji se bavi dječjom i adolescentnom psihijatrijom ima 4.380 korisnika zdravstvenih usluga, a dio koji se bavi fizikalnom medicinom 650 korisnika.

Kako su istakli, od broja djece koje imaju tegobe iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije, kod 3.325 su u pitanju razvojni poremećaji, u koje spada i autizam.

– Od toga, broj djece sa dijagnostifikovanim autizmom je 102. Uz autizam, tu su i poremećaji ekspresivnog govora, poremećaji receptivnog govora, poremećaji školskih vještina, poremećaji intelektualnog razvoja, poremećaji hiperaktivnosti i nedostatka pažnje, te motorni i vokalni tikovi. Ostatak od 1.055 korisnika su djeca sa drugim problemima iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije, u koje spadaju adolescentna kriza, poremećaji raspoloženja (depresija, manija), poremećaji ponašanja, rane psihoze, te poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija) – saopšteno je iz KCCG.

Takođe, dodali su da uslijed upotpunjavanja kadra sa dolaskom dječjeg psihijatra, u toku su aktivnosti u cilju daljeg unapređenja rane dijagnostike, kao i detekcije neprepoznatih slučajeva starije djece kako onih sa autizmom, tako i onih sa drugim razvojnim poremećajima.