16. oktobar – Farmaceutska komora Crne Gore organizovala stručni skup

0
150

Skup farmaceuta održan je u hotelu Podgorica pod naslovom Uloga i dužnost farmaceuta kod liječenja onkoloških i hematoloskih pacijenata”, u cilju ostvarivanja i realizacije naprednog servisa sa posebno edukovanim farmaceutima koji bi pružali farmaceutsku zdravstvenu zaštitu onkološkim i hematoloskim pacijentima…