20. oktobar – Fizotarapeutima onemogućen rad bez licence

0
283

Fizioterapeuti, koji su ispunjavali uslove za dobijanje licence za rad a nijesu podnijeli zahtjev za njeno izdavanje do predviđenog roka, su u prekršaju pod krivično-pravnom odgovornošću i ne mogu obavljati fizioterapeutsku djelatnost, rekao je predsjednik Komore fizioterapeuta Crne Gore, Krsto Kovačević.
Rok za podnošenje zahtjeva nadležnoj Komori za izdavanje licence za rad, kojom se dokazuje stručna osposobljenost za neposredan rad fizioterapeuta, bio je do 30. septembra.
– Oni koji su ispunjavali uslove za licencu za rad a nijesu podnijeli zahtjev za izdavanje licence za rad do predviđenog roka, su u narednom periodu u prekršaju a pod krivično-pravnom odgovornošću jer ne posjeduju licencu za rad fizioterapeuta i ne mogu vršiti fizioterapeutsku djelatnost – pojasnio je Kovačević.
Prema njegovim riječima Komora fizioterapeuta primila je oko 400 zahtjeva za izdavanje javne isprave i zadovoljni su odzivom.
– Očekujemo i nove zahtjeve za izdavanje licence za rad jer su fizioterapeuti u obavezi da, u roku od 30 dana nakon što polože stručni ispit, Komori fizioterapeuta Crne Gore dostave zahtjev za izdavanje Licence za rad uz propratnu dokumentaciju, što je propisano Pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad fizioterapeuta – pojasnio je Kovačević.
Fizioterapeuti u Crnoj Gori su prvi put u istoriji oformili Komoru, u cilju regulisanja fizioterapeutske djelatnosti.
– Primarno se regulisanje odnosi na licenciranje fizioterapeuta. Licenca za rad je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost za neposredan rad i vršenje fizioterapeutske zdravstvene djelatnosti – pojasnio je Kovačević.