27. novembar – Budućnost antibiotika zavisi od svih nas

0
301

Zajednička borba protiv antibiotske rezistencije, kroz smanjenje potrošnje antibiotika, prevenciju i kontrolu infekcije i sintezu novih antibiotika, osnovni je zadatak zdravstvenog sistema, ali i cjelokupnog društva, saopštio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovan Vujović, na edukativnom seminaru sa temom Budućnost antibiotika zavisi od svih nas, koji je organizovalo Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, u okviru Evropske nedelje svjesnosti o antibioticima.
Podaci ukazuju da je antimikrobna rezistencija prioritetni globalni javno-zdravstveni problem, koji predstavlja veliku prijetnju čovječanstvu.
– Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva zdravlja usvojila Akcioni plan za period 2019-2020.godine Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period 2017-2021.godine. Kroz Akcioni plan predviđeno je da se urade mnoge aktivnosti u cilju smanjenja racionilazicaje potrošnje antibiotika. Nacionalna interdisciplinarna komisija za kontrolu rezistencije na antibiotike – NIKRA, koju je osnovalo Ministarstvo zdravlja, u skladu sa strategijom Evropske unije, prati i koordinira aktivnosti, koje obuhvataju kontrolu rezistencije na antibiotike i edukaciju opšte populacije o štetnosti prekomjerne upotrebe antibiotika. Uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije, dobili smo digitalnu podršku za Protokol za liječenje urinarnih infekcija, koji je uradilo Ministarstvo zdravlja, čijom primjenom se očekuje racionalnije korišćenje antibiotika po redu njihove snage i smanjenje troškova za laboratorijske analize. U toku je priprema i Protokola za liječenje respiratornih infekcija za primarni nivo zdravstvene zaštite. Cilj je da svi ljekari primjenjuju smjernice iz Protokola zahvaljujući čemu ćemo imati racionalnu upotrebu antibiotika – istakao je Vujović.

Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije Mina Brajović ukazala je da su bilansi, kada je antimikrobna rezistencija u pitanju, zabrinjavajući, ali i da ima pozitivnih pomaka.
– Podaci ukazuju da ima pomaka kada je riječ o vanbolničkoj potrošnji antibiotika u Crnoj Gori. Od 2017. godine Crna Gora je sa drugog došla na peto mjesto u Evropi po u vanbolničkoj potrošnji potrošnji antibiotika, u odnosu na EU prosjek. Zabilježeni trend smanjivanja vanbolničke potrošnje je potvrda da strategije za pravilnu upotrebu antibiotika postoje i da su učinkovite – ocijenila je Brajović.
Ona je navela da podaci, takođe od 2017. godine, pokazuju da bolnička prosječna potrošnja antibiotika u Crnoj Gori gotovo na nivou potrošnje u EU, a ono što je preporuka SZO jeste da se mora sistemski raditi na promjeni strukture ljekova u bolničkoj potrošnji kako bi se smanjio udio rezervnih antibiotika.