4. avgust – VLADA TREBA DA PREUZME DUG INSTITUTA IGALO

0
340

Sindikat Instituta Dr Simo Milošević, Igalo angažovao je advokatsku kancelariju koja bi trebalo da ispita mogućnost da Vlada preuzme potraživanje Jugobanke, koje bi sa kamatama iznosilo oko 6,5 miliona eura, čime bi, kako su objasnili, bio obezbijeđen opstanak preduzeća. U saopštenju Izvršnog odbora Sindikata Instituta navodi se da su advokati dobili i precizan nalog da ispitaju zakonske mogućnosti isplate zarada po Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskom kolektivnom ugovoru za zdravstvenu djelatnost.

Svjesni situacije u kojoj se Institut nalazi prolazeći kroz četiri tenderska postupka za prodaju većinskog paketa akcija, zaposleni su se sa niskim zaradama svjesno žrtvovali zarad opstanka i bolje budućnosti kompanije – navodi se u saopštenju Sindikata.

Stoga je i postavljeno pitanje da li će Vlada preuzeti eventualno potraživanje Jugobanke kao što je to bilo predviđeno kupoprodajnim ugovorom sa International Wellness grupom (IWG), iako je ta londonska kompanija, neispunjavanjem obaveza, odustala od kupovine većinskog paketa akcija Instituta. Radnici Instituta, prema riječima njihovih predstavnika, opravdano strahuju da će, u slučaju realizacije tog potraživanja, postati samo brojevi na evidenciji Biroa za zapošljavanje.