Baka – vaspitač djeteta

0
643

grandmaU životu porodice, u njenoj strukturi, načinu žvota i u međusobnom odnosu članova porodice desile su se i kod nas mnogobrojne krupnije i sitnije promjene. Međutim, brige o vaspitanju djece ostaju i u naše vrijeme, i to veoma teške brige. Neke od njih su bile poznate i ranije, a neke kao da su nove – vezane za promijenjeni način života porodice. Jedna od najtežih je kome povjeriti dijete dok roditelji rade? Nema sumnje da je to jedan od onih problema u porodici, pogotovo onamo gdje oba roditelja rade, koji svakog dana unosi nemir i brigu u kuću. Kuda sa djecom? Kome ih povjeriti? Kako im djetinjstvo učiniti ljepšim, a i sebi olakšati brigu oko njih?

Samo u jednom, možda manjem broju porodica, to nije najteži problem. Onamo gdje baka preuzima, to nije dio briga o vaspitanju djeteta. Tako je baka kao vaspitač stvarnost u izvjesnom broju porodica. Spomenimo odmah da se prepričavaju i brojne šale o mladom momku koji traži taštu koja će mu čuvati i podizati djecu, pa tek onda ženu. No, osim šale postoje i druge ozbiljne priče i saznanja da baka i dalje, kao što je to radila od davnina, ima značajnu ulogu u vaspitanju unučadi. I nije to slučaj samo u naše vrijeme, nego je tako bilo od davnina. Istorija je zabilježila da su bake često imale odlučujući uticaj na vaspitanje, na životne poglede djece koja su kasnije postala istaknute istorijske ličnosti. Zna se da i u našoj narodnoj pedagogiji ima puno podataka (u predanju, pjesmi, priči) koji potvrđuju značajnu ulogu baka u vaspitanju djece u ranijem vremenu. Kao, uostalom, i u ovom današnjem.

Premda je izvjesno da se u naše vrijeme u odnosu na ranije mnogo štošta promijenilo u našem životu, posebno u porodici (sve je manje patrijarhalnih porodica, a sve više onih koje sačuvaju samo roditelji i djeca), nema sumnje da je i sada prisustvo bake značajno.

Uzimajući u obzir »metode« koje primjenjuju u opho­đenju s djecom, toplinu kojom ih okružuje i životno iskustvo i savremena nauka o vaspitanju priznaje da baka može imati značajnu ulogu u vaspitanju djece. I ne samo u vaspitanju, nego u životu uopšte.

Da budemo jasniji, ovdje mislimo na baku »koja nije sa nama«, tj. kada baka ne živi sa roditeljima djeteta pa bilo da je ona negdje u drugom mjestu ili u istom mjestu, ali nije svakod­nevno sa roditeljima. To su, dakle, one bake koje nisu »redovni« članovi porodice, kakav je bio slučaj ranije u vrijeme patrijarhalnih porodica.

Dileme oko bakinih vaspitnih normi

Kao što i iskustvo pokazuje, između baka i roditelja mogu nastati i nesporazumi zbog raznih normi u vaspitanju djece. Baka, što je i razumno, ima svoje životno iskustvo i poglede koji često nijesu saglasni sa pogledima roditelja na vaspitanje djece. Čak su bakini pogledi drugačiji od onih koje imaju roditelji. Jasno je da zbog toga mogu nastati i nastaju i pomenuti nespora­zumi među njima. Baka, na primjer, isuviše zaštićuje dijete i uspo­rava razvoj navika kada govori djetetu: »Pa ima vremena da se nauči sam obući!« Ili, kada baka i nesvjesno usporava osamostalji­vanje djeteta govoreći: »Nemojte gnjaviti dijete. Dođi ti baki, ona će tebi dati.«

Roditelji, dakle, moraju biti unaprijed svjesni izvjesne »opasnosti« kada povjeravaju dijete baki, a ne da o tome razmišljaju tek onda kad kod djeteta primijete ovo ili ono što im se ne sviđa i za što okrivljuju baku. Razumije se da bi valjalo da i baka zna za moguće posljedice. Morala bi uvažiti i želje roditelja koje se tiču vaspitanja djeteta. Većina baki to obično zna i o tome razgovara sa roditeljima i uvažava njihove želje.

Sigurnost roditelja kad znaju da je dijete kod bake, očita je. Ne izostaje ni zahvalnost što im baka pomaže u teškim trenu­cima kada ne znaju gdje će sa njima. No, osim toga, roditeljima moraju biti poznate i druge koristi što je dijete kod bake. Prije svega, dijete je kod bake pošteđeno od mnogih udara. Raste bez napetosti. Pošteđeno je, na primjer, ranog ustajanja (kad roditelji rade, bude ga ranije i odvode u vrtić), ostajanja usamljeno, u zaključanoj kući, čemu se dijete ne raduje.

Tajna uspjeha bakinog vaspitanja

Pošto nas ovdje najviše interesuje, kao što smo već i rekli, vaspitni uticaj koji baka vrši na dijete, treba postaviti pitanje što je to, koje osobine čine baku zaista dobrim vaspitačem? Mislimo da je to tim važnije uočiti kad se zna da baka (baka koja je mentalno zdrava ličnost) može udariti sigurne temelje zdravoj ličnosti djeteta, što, kao što se zna, ima značaj za čitav njegov život, odnosno za njegovu životnu sreću.