Govor dr Milorada Drljevića na otvaranju godišnje Medical konferencije

0
480

Poštovani gospodine ministre Radunoviću, uvažene dame i gospodo, koleginice i kolege, gospodo iz Medicala,

Predstavlja mi zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime institucije u kojoj radim, Crnogorske agencije za ljekove i medicinska sredstva, ali i u ime ljudi koji održavaju misiju koju ima časopis Medical u našem društvu. Uloga Medicala u prezent­aciji zdravstvenog sistema je zaista velika i važna. Teško je zamisliti alternativu za ono što on čini kako bi približio sve ono što se dešava u zdravstvenom sistemu običnim građanima, pacijentima, ali i stručnoj javnosti. Ta posvećenost zdravstvenim radnicima i pacijentima zahtjeva i ogromnu energiju i velika odricanja i kontinuirani rad.

Mislim da danas u uslovima ekonomske krize i brojnih drugih ograničenja, moramo odati priznanje ljudima iz Medicala na naporu koji ulažu da bi se održao kontinuitet ovog časopisa i uloga koju on ima u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Kroz praćenja aktuelnosti u oblasti medicine i farmacije u regionu, učešće brojnih stranih i domaćih autora, Medical je odavno izašao van granica Crne Gore. O tome svjedoči i ova konferencija. Postala je i tradicija da na svojim konferencijama Medical okuplja i ljekare i farmaceute i predstavnike farmaceutske industrije i regulatorne autoritete, predstavnike zdravstvenih fondova, Mini­starstva zdravlja, ukratko predstavnike svih segmenata zdravst­venog sistema.

Postala je tradicija da se prezentuju i aktuelne teme, savremeni terapijski protokoli, moderna organizaciona rješenja, a očekujemo da tako bude i ovih par radnih dana trajanja konferen­cije, sve naravno uz lijepo druženje.

Izražavam zadovoljstvo što su i na ovoj konferenciji prisutni predstavnici nacionalnih autoriteta iz oblasti ljekova i medicinskih sredstava iz našeg susjedstva, i koristim priliku da posebno pozdravim direktoricu Bosanske agencije za ljekove i medicinska sredstva, Natašu Grubišu i izražavam žaljenje što nijesu sa nama kolege iz Srbije, Hrvatske koji objektivno nisu mogli da budu na ovom skupu

Ne treba posebno naglašavati probleme oko nabavke ljekova, refundaciju za nedostajaće, i finansiranja ostalih troškova zdravstvenih institucija. Zato se moramo krajnje racionalno i odgovorno odnositi prema sredstvima koja nam se opredjeljuju, s tim da zdravstvene usluge budu na nivou koji zadovoljava kvalitet zdravstvene zaštite naših osiguranika.

Dakle, Fondu za zdravstveno osiguranje štednja nije prevashodni cilj, već optimalno i racionalno liječenje, koje će svakako imati uštedu za posljedicu, ali i finansijska disciplina mora biti sastavni i obavezni dio svih aktera u zdravstvenom sistemu.

Još jednom vas pozdravljam i želim uspješan rad.

Takođe, naravno raduje prisustvo u ovom broju pred­stavnika farmaceutske industrije, i želim da kroz jedan interaktivan proces svi doprinesemo što bržoj i boljoj implementaciji evropske legislative u našim zemljama.

Još jednom vas srdačno pozdravljam i želim uspješan rad na konferenciji.