Hirurgija poremećaja kretanja (Parkinsonova bolest, esencijalni tremor i distonija)

0
1750

koc parkinsonNeurohirurgija

Parkinsonova bolest je podmukla bolest koja polako napreduje. Nastaje usljed nedostatka moždane supstance zvane dopamin. Bolest prvenstveno karakteriše podrhtavanje ruku, a zatim i krutost mišića i usporeno kretanje Koja je prosječna starost pri dijagnozi i koja je prevalenca?

Dijagnostifikuje se kod jednog na svakih 100 ljudi starijih od 70 godina. To je hronična progresivna bolest.

Koji su simptomi Parkinsonove bolesti? Parkinsonovi znaci i simptomi mogu uključivati: tremor, usporeno kretanje (bradikinezija), krutost mišića, oštećeni položaj i ravnoteža, gubitak automatskih kretanja, promjene govora i pisanja.

Kakav je tretman Parkinsonove bolesti? Prvo, započinje liječenje ljekovima. Odziv na liječenje ljekovima postepeno se smanjuje tokom vremena kod nekih pacijenata. Ovaj interval karakterišu varijacije među pacijentima. Plasmanom posebne baterije u mozak, koja stimuliše električne aktivnosti struktura smještenih duboko u mozgu, odgovornih za koordinaciju kretanja, kako bi pacijenti koji se suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama zbog svog nedostatka, mogli da djeluju nezavisno u aktivnostima svakodnevnog života i da olakšaju život.

Koje su druge bolesti popraćene poremećajima kretanja?

Esencijalni tremor je nevoljno drhtanje šaka, ruku, glave i nogu. On se može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi i predstavlja najčešći oblik poremećaja kretanja.

Distonija

Ovaj poremećaj kretanja karakteriše nekontrolisano ponavljanje kontrakcija mišića, što dovodi do abnormalnih položaja (uvijanja, savijanja i zaokretanja ekstremiteta). Ova bolest negativno utiče na kvalitet života pacijenata i češća je kod djece i adolescenata.  

Koje su metode hirurškog liječenja? Mogu se razmotriti hirurški postupci kada ljekovi ne mogu kontrolisati simptome poremećaja pokreta ili nuspojave usljed upotrebe ljekova. Parkinsonova bolest, distonija i esencijalni tremor su poremećaji kretanja koji se najčešće liječe hirurškim zahvatima.

Ko su kandidati za metode hirurškog liječenja? Pacijenta procjenjuje tim za poremećaje motorike koji se sastoji od neurologa, neurohirurga i psihijatara. Razmatraju se ljekovi i tretmani koji se već koriste i pregleda se istorija bolesti. Hirurško liječenje primjenjuje se kod pacijenata koji će na osnovu detaljnih ispitivanja imati najviše koristi od toga.

U opštem slučaju, koriste se tri vrste hirurških metoda: 1. Duboka moždana stimulacija (moždana baterija), 2. Hirurgija lezija (radiofrekventna termokoagulacija), 3. Radio hirurgija Gamma nožem.

Svaka hirurška metoda ima svoje prednosti i mane. Doktor odlučuje o najboljoj metodi za svakog pacijenta.

Duboka moždana stimulacija (moždana baterija)

U ovom postupku, postavlja se veoma tanki električni kabel u centre koji su odgovorni za  poremećaja motorike i kontinuirano se puštaju električni impulsi, koji olakšavaju tegobe koje osjećaju pacijenti. Duboko stimulisanje mozga cilja talamus (za tremor), palidum (za Parkinsonovu bolest i distoniju) i subtalamičnu oblast (za Parkinsonovu bolest). Najznačajnija prednost dubokog stimulisanja mozga je nemogućnost bilo kakvog oštećenja tkiva. Električna struja koju šalje baterija podešava se prema potrebama pacijenta. Bateriju koja se nalazi ispod klavikule (ključne kosti) treba zamijeniti u prosjeku u intervalima od 4 do 5 godina. Odnedavno je ovo najpoželjnija metoda širom svijeta za hirurško regulisanje poremećaja kretanja.

Hirurgija lezija (radiofrekventna termokoagulacija) Operacija lezija je još jedna metoda koja se koristi za liječenje poremećaja kretanja. Buši se mala rupa u lobanju kako bi specijalna igla doprijela do oboljele površine mozga; toplota koja se stvara u vrhu igle uništava problematičnu regiju u mozgu. Ova metoda je korišćena dugi niz godina za talamotomiju (za tremor), palidotomiju (za Parkinsonovu bolest i distoniju) i subtalamatomiju (za Parkinsonovu bolest). Nakon postupka dobija se brz odgovor o stanju pacijenta.

Radiohirurgija gamma nožem Radiohirurgija gamma nožem se koristiti za liječenje poremećaja kretanja. Gamma nož se može koristiti za talamotomiju i subtalamatomiju. Gamma nož ima prednost jer se kurativni zraci usmjeravaju ka ciljnoj zoni bez potrebe za bilo kojim hirurškim postupkom. Ovim se eliminišu komplikacije operacije. Medutim, potrebno je nekoliko mjeseci da se uvidi efekat tretmana. Gamma nož je bezbjedna opcija za pacijente koji imaju intrakranijalne ili sistemske bolesti koje mogu biti eventualna preprema klasičnom hirurškom zahvatu.  

 

* Prof. dr Selčuk Peker M.D. je rođen u Giresunu 1961. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Hacettepe 1984. godine. Spcijalizirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Hacettep na polju neurohirurgije 1993. godine. Dobio je stipendiju u radio-hirurgiji gama noža na Univerzitetu Medicinski centar Pitsburg. Dobio je još jednu stipendiju u hirurgiji bola i hirurškim poremećajima pokreta na Univerzitetu za zdravstvene nauke u Oregonu. Godine 2000. radio je na Odsjeku za neurohirurgiju Univerziteta Marmara. Diplomirao je 2005. godine. Iste godine radio je u bolnici Acıbadem Koziatagı. 2011. godine je doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta Acibadem. Od 2016. godine radi u Univerzitetskoj bolnici Koč. Prof. dr Selčuk Peker uglavnom radi na radio-hirurgiji gama noža, hirurgiji bola, operacijama poremećaja kretanja.

Za informacije o hirurgiji za poremećaje kretanja, molimo pozovite +90850 250 8 250 (broj lokala: 20875)

+382 67310337

mail: montenegro@kochealthcare.org

Prof. dr Selčuk Peker M.D. *
Univerzitetska bolnica Koč, Istanbul