HPV INFEKCIJA I KONDILOMI

0
812

Visokorizična HPV infekcija!

Jedan od glavnih razloga zbog čega se ne smije zanemariti prisustvo kondiloma je taj što u preko 50% slučajeva uz prisustvo kondiloma koji su izazvani niskorizičnim HPV virusima, imamo prisutnu miješanu infekciju, gde se nalaze i srednje i visokorizični HPV.

Sada smo definitivno u mnogo ozbiljnijem dijagnostičko terapiskom problemu. Razlog za to su kliničke manifestacije infekcije srednje i visokorizičnim tipovima HPV-irusa. Srednji i visokorizični HPV tipovi su u direktnoj vezi sa prekanceroznim stanjima na grliću materice (CIN I,II, III) kao i sa samim karcinomom grlića.

Za nastanak karcinoma na grliću materice potrebno je 10 godina. To na prvi ppogled izgleda dug vremenski period. Međutim, ako znamo da prvi kontakt sa HPV-om može biti prilikom prvog nezaštićenog seksualnog odnosa, koji može biti sa 16, 17 ili 18 godina starosti, ne treba nas čuditi pojava karcinoma na grliću između 25 i 30 godine starosti, a još manje pojava CIN I u 20 ili CIN II i III u 21. i 22. godini života.

Uvijek na prvo mjesto stavljam stručan kolposkopski pregled grlića materice! Samo dobro urađena kolposkopsija je garant ranog otkrivanja prvih simptoma infekcije srednje i visokorizičnim HPV tipovima. Ne oslanjati se ni slučajno samo na PAPA nalaz jer nam on daje samo 50% sigurnosti. Ako se i dijagnostikuje CIN I bilo PA nalazom bilo biopsijom, nikako ne stati tu. Nema praćenja, jer se dublje prema ulazu u cervikalni kanal i u cervikalnim žlijezdama mogu kriti i promjene tipa CIN II i CIN III:

Shodno velikom iskustvu, moj stav je – odmah kod CIN I ukloniti promjene na grliću! Cin II i III uopšte kod mene ne podliježu dijagnozi i praćenju, već automatskom uklanjanju metodom radiotalasne LOOP excizije, kao što je slučaj kod CIN I. Prema tome, patološke kolposkopske slike (mozaik, punktacije, aw epite) i njihova kombinacija, gotovo su sigurni pokazatelje HPV infekcije grlića materice.

Moj terapijski pristup u potpunosti mijenja pogled na CIN II, III, bez obzira na staroet pacijentkinje!!! Klasična konizacija je svakako radikalan zahvat kod mladih djevojaka koje nisu rađale a koje imaju neki od CIN-ova. Klasična konizacija dovodi do deformacije, skraćenja i suženja cervikalnog kanala što kasnije može imati posljedice za normalan porođaj i trudnoću. Radi se isključivo u opštoj anesteziji.

Radiotalasna LOOP excizija mijenja terapijsku stvarnost!!!

Intervenciju izvodim u lokalnoj anesteziji. Traje 5 do 10 minuta, bez bola i krvi. Promjenu otklanjam u potpunosti i bez oštećenja šaljem na histopatološku analizu. Intervencije radim kod maloljetnih pacijnetkinja ali i kod trudnica. Maksimalna je sigrnost za pacijnta a oporavak je brz . Cervikalni kanal ne trpi promjene, tako da ne dolazi ni do skraćenja ni do suženja kanala. Nema nikakvih opasnosti za trudnoću i porođaj ali i po plod, kada se radi u toku trudnoće.

Dr Igor Jeremić, spec. ginekologije i akušerstva
licencirani edukator radiotalasne hirurgije
stručni saradnik u Poliklinici ”Rezidencija zdravlja – Kerber”