HPV INFEKCIJA I KONDILOMI

0
1178

foto17Danas su i pacijneti i ljekari direktni svjedoci razmjera HPV infekcije. Međutim, nije samo osnovna briga rasprostranjenost HPV infekcije, već saznanje da je ona najučestalija u populaciji mladih, seksualno aktivnih ljudi oba pola između 18 i 25 godina starosti.

Jasno je da je uzročnik Humani papiloma virus, ali uz to moramo znati da čak 70 tipova ovog virusa, podijeljena u tri grupe, izazivaju kliničke promjene na genitoanalnoj regiji, sa većim ili manjim posljedicama. Naravno, posljedice prate pogrešnu dijagnostiku i naravno, pogrešan terapijski pristup.

Prvi zaključak je da vakcina protiv HPV infekcije nije rješenje! Vakcina sadrži samo 4 tipa HPV-irusa.

Da li je strah od kondiloma opravdan?

Strah je opravdan ako se infekcija ne dijagnostikuje na vrijeme, u potpunosti, i naravno ako se pogrešno liječi. Kada kažem na vrijeme, prvenstveno mislim na početni oblik infekcije, koji se dijagnostikuje kolposkopkim pregledom i naravno, velikim iskustvom. Često se od strane ljekara početni oblik ili ne prepozna ili se zanemari. To su obično sitni izraštaji na unutrašnjoj strani malih usana, koje im daju neravnu površinu koja se može osjetiti i pod jagodicama prstiju. Upravo ti početni oblicu su rezervoari HPV infekcije, koja se odatle širi prema sluzokoži vagine i grliću materice i naravno, kada otpornost organizma padne, dolazi do pojave bradavičastih promjena i na koži velikih usana, pubisu, perineumu, perianalno i analno.

To je osnovni razlog što infekciju ne treba zanemariti u početnom obliku i što je odmah treba riješiti.

Kada govorimo o liječenju, greške su gotovo svakodnevne, što predstavlja primjer neiskustva ali i neozbiljnog shvatanja problema HPV infekcije.

Moramo znati da je sluzokoža malih usana, vagine i analne regije jako osjetljiva na traumu i bol. Ako djelujemo elektrokauterom, tečnim azotom ili nekom kaustičnom kremom, imaćemo jako oštećenje, krvarenje, jak bol za vrijeme i nakon intervencije. Međutim, oporavak je jako dug i težak, često praćen infekcijama, temperaturom ali i recidivima jer se na ovakav način poremeti lokalna otpornost.

Pogotovo veliki problem zadaju analni i intraanali kondilomi. Njihovo pogrešno liječenje je u toku same intervencije praćeno jakim krvarenjem, a kasnije infekcijama i teškim recidivima. Kasnije imamo kao posljedicu velike traume, infekcije, nastanak ožiljaka na sluzokoži malih usana i vagine, sa bolnim seksualnim odnosima i čestim pucanjem sluzokože prilikom istih. To dovodi do velikih psihičkih problema kod pacijenata koji su, pijre svega mladi ljudi.

Kako rješavam probleme kondiloma na sluznicama vagine i malih usana – analne kondilome?

Radiotalasna vaporizacija je svojevrstan terapijski metod liječenja kod početnih ali i teških kondiloma na sluznicama genitoanalne regije (usne, vagina, anus).

Svojom tehnikom u lokalnoj anesteziji početne kondilome rješavam za jedan minut, a teže forme za nekoliko minuta. Oporavak je brz (do dvije nedjelje), rijetki su recidivi i nema infekcije. Kasnije nema ožiljaka, a već za 5 nedjelja moguć je normalan seksualni život. Kod analnih kondiloma potreban je veliki oprez i veliko iskustvo. U uklanjanju ovih kondiloma primijenjujem svoju tehniku rada, koja kombinuje radiotalasnu exciziju i vaporizaciju, a da pri tome u potpunosti izbjegnem krvarenje. Na ovaj način izbjegavam infekciju koja je česta, s obzirom na bakterije u analnoj regiji, ubrzavam oporavak i smanjujem procenat recidiva. Kasnije nema ožiljaka i defekacija je normalna, kako odmah nakon intervencija tako i u kasnijem perjodu.

Šta sa kondilomima na koži genitoanalne regije?

Kondilomi na koži su u najvećem broju slučajeva sekundarna manifestacija HPV infekcije koja se širi sa sluzokože vagine usana pa i na samom grlića materice. Potvrda toga su česti recidivi upravo na koži i pored stalnih intervencija.

Upravo je to i ključni razlog zašta ja prvo kolposkopski pregledam sluzokožu malih usana, vagine i sam grlić, pa tek tada pristupam postavljanju prave dijagnoze i adekvatnom načinu terapije. Primjena kaustčnih krema, termokautera ili sječenje hiruškim putem će napraviti veliki problem sa kondilomima na koži. Imaćemo rane, krvarenje, dug oporavak i recidive. U velikom broju slučajeva, i malo veći broj kondiloma na koži ljekari uklanjaju i po pola sata do sat u opštoj anesteziji, što je apsolutno nedopustivo jer se radi o neiskustvu. Kako treba postupiti?

Kada uklanjam kondilome na koži vodim računa da neoštećujem zdravu kožu i da ne idem previše duboko, jer to sa sobom nosi posljedice teškog zarastanja i ružnih ožiljaka sa recidivima infekcije. Sve što radim, radim svojom tehnikom tako što kombinujem radiotalasnu exciziju i vaporizaciju, štedeći pri tome maksimalno zdravu kožu, tako da imam jako brz oporavak bez recidiva, sa normalnim seksualnim kontaktom već nakon tri do četiri nedjelje. Svako upuštanje u uklanjanje kondiloma bez iskustva sa 100% sigurnošću ne dovodi do izlječenja već do pogoršanja kliničke slike, u šta sam se uvjerio mnogo puta.