IZVJEŠTAJ O RAZVOJU PO MJERI ČOVJEKA ZA 2015. GODINU

0
517

 

        Indeks višedimenzionog siromaštva (MPI)

         Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka iz 2010. godine uveo je MPI, kojim se identifikuju višestruke uskraćenosti u istim domaćinstvima u pogledu obrazovanja, zdravstva i životnog standarda. Obrazovna i zdravstvena dimenzija zasnivaju se na po dva indikatora, dok se dimenzija standarda života bazira na šest indikatora. Svi indikatori koji su bili potrebni za strukturu MPI za domaćinstva uzeti su iz istog ispitivanja domaćinstava. Pokazatelji su ponderisani kako bi se došlo do rezultata koji pokazuje uskraćenost, a zatim su za svako domaćinstvo koje je učestvovalo u istraživanju izračunati koeficijenti uskraćenosti. Rezultat deprivacije od 33,3% (jedna trećina ponderisanih indikatora), koristi se da bi se napravila razlika između siromašnih i onih koji to nisu. Ukoliko je rezultat uskraćenosti 33,3% ili veći, domaćinstvo (i svi njegovi članovi) klasifikuje se kao siromašno u više dimenzija. Domaćinstva sa rezultatom deprivacije većim ili jednakim 20% ali manjim od 33,3 % su na granici višedimenzionalnog siromaštva. I na kraju domaćinstva sa rezultatom uskraćenosti većim ili jednakim 50% žive u teškom višedimenzionalnom siromaštvu. Definicije deprivacije u svakoj dimenziji, kao i metodologija izračunavanja MPI date su u Tehničkoj napomeni 5.

        Najnoviji podaci iz istraživanja koja su javno dostupni za procjenu MPI za Crnu Goru odnose se na 2013. godinu. U Crnoj Gori 0,5 % populacije (0,003 hiljade ljudi) izloženi su višedimenzionalnom siromaštvu dok još 2.0% živi na granici višedimenzionalnog siromaštva (0,013 hiljada ljudi). Razmjere uskraćenosti (intenzitet) u Crnoj Gori, što je i prosječan rezultat deprivacije kod lljudi u višedimenzionalnom siromaštvu, na nviou  je od 38,9%. Vrijednost MPI, što predstavlja udio stanovništva koje je u višedimenzionalnom siromaštvu, korigovan za intenzitet deprivacije, jeste 0,002.

        U Tabeli F daje se poređenje siromaštva prema prihodima, mjereno procentom stanovništva koje živi sa paritetom kupovne moći (PPP) od US$1.25 dnevno, i stanovništva koje živi u višedimenzionalnom siromaštvu. Tu se vidi da siromaštvo u prihodima predstavlja samo jedan dio cijele priče. Broj ljudi koji žive u višedimenzionalnom siromaštvu je za 0,3 procentnih poena veći nego u siromaštvu po prihodima. To implicira da su ljudi koji žive iznad linije siromaštva u pogledu prihoda, potecijalno izloženi deprivacijama u pogledu obrazovanja, zdravlja i drugih uslova života. Tabela F takođe pokazuje procenat crnogorske populacije koja živi na granici višedimenzionalnog siromaštva i u teškom višedimenzionalnom siromaštvu. Uticaj deprivacije, u svakoj dimenziji, na cjelokupno siromaštvo upotpunjava sveobuhvatnu sliku o ljudima koji u Crnoj Gori žive u višedimenzionalnom siromaštvu.

 

Tabela F: Posljednje računice vrijednosti MPI za Crnu Goru u odnosu na odabrane zemlje 

Godina istraživanja Vrijednost MPI Broj lica (%) Intenzitet deprivacija (%) Dio populacije (%) Doprinos deprivacija opštem siromaštvu  (%)
granica siromaštva teško siromaštvo ispod linije siromaštva zdravlje obrazovanje životni standard
Crna Gora

2013

0,002

0,5

38,9

2,0

0,0

0,2

59,9

22,0

18,1

            Ivana Vujović