Mašine budućnosti – ultrazvučna dijagnostika

0
1027

 

To je najčešće korišćena dijagnostička metoda nesumnjivih prednosti nad ostalim, a to su prije svega dijagnostička preciznost, širina upotrebe, jednostavnost, neškodljivost, a komparativno je jefina metoda Dr Radomir Kovač – radiolog

Capture Svjedoci smo da medicina iz dana u dan napreduje, noseći nadu da ćemo  pobijediti bolesti koje odnose milione života. A ultrazvučni aparati su među  onima u medicini koji se razvijaju poput mobilne telefonije, takoreći iz dana u  dan.

 U nepopularnom smislu ultrazvuk je fizički pojam, a označava talase čije su  oscilacije više od 20.000 sekundi. U medicini, ultrazvuk je dijagnostička metoda  koja s početka polovine dvadesetog stoljeća pa do sada bilježi neprekidan razvoj  primjenjujući se u svim granama medicine.

 Opšti tehnološki napredak nije zaobišao ni medicinu, a posebno dijagnostiku.  Ultrazvuk se u tome ističe. To je najčešće korišćena dijagnostička metoda    nesumnjivih prednosti nad ostalim, a to su prije svega dijagnostička preciznost, širina upotrebe, jednostavnost, neškodljivost, a komparativno je jefina metoda.

Kod nas najpopularnija je Color-Doppler dijagnostika. Ultrazvučni aparati se stalno razvijaju, prije svega na polju bolje vizualizacije tkiva i organa, zatim na planu povećanja strukture pregleda, pa do dizajna i veličine. Danas ultrazvučni aparati rijetko doživljavaju radnu starost – prije se može govoriti o tehnološkoj zastarjelosti, kao u mobilnoj telefoniji. Color-Doppler je dio ultrazvučne dijagnostike, koja, iako već duže u upotrebi u svijetu, na našim prostorima sada doživljava ekspanziju. Izvorno, predstavlja ultrazvučnu dijagnostiku krvnih sudova, mada su koristi ove ultrazvučne metode neizbježne u svim dijagnostičkim  ultrazvučnim procedurama. Ovo je osobito važno kada se zna da su danas, napretkom civilizacije, poboljšanjem društvenog standarda i uslova života, bolesti krvnih sudova najčešća oboljenja i pokazuju trend rasta. Koronarna bolest je među najčešćim uzrocima smrtnosti, a cerebrovaskularna bolest je takođe česta kod savremenog čovjeka. Color-Doppler je nezaobilazan u dijagnostici oboljenja srca i vaskularnih oboljenja mozga. Opravdana je nada da će rana dijagnostika oboljenja kao i skrining pregledi dati doprinos ranoj dijagnostici i preventivi ovih oboljenja i time produženju života.

Šta nosi budućnost u oblasti ultrazvučne dijagnostike teško je predvidjeti. Tehnološki progres je opšti. Ultrazvuk svakako neće biti zaobiđen. Odavno postoji težnja da se ultrazvukom odrede karakteristike tkiva, takozvana ”tipizacija tkiva”, što ga približava patohistološkoj dijagnostici.

Već sada se pomoću Dopplera određuju neki laboratorijski parametri. Najnoviji ultrazvučni aparati imaju poseban senzitivitet za kalci kacije što je vrlo bitno za neke dijagnostičke procedure, kao što je, na primjer, dijagnostika tumora dojke. Dakle, teško je predvidjeti do kojih visina će doseći ultrazvučna dijagnostika, jer smo svjedoci da ono što je realno pretpostaviti danas, sjutra je već prevaziđeno.