Medicinski časopisi u Crnoj Gori

0
1799

42-med-casopisicgSavremena medicinska nauka i praksa još i danas se u širenju novog znanja ponajviše oslanjaju na časopis, vjekovi­ma već najvažniji prenosnik novih medicinskih informacija. Uopšteno, prvi naučni časopisi pojavljuju se u 17. vijeku, što se (vezuje za osnivanje evropskih učenih društava, prihvatanje [eksperimenta kao ključne naučne metode i potrebu ubrzanja prenosa i širenja naučnih saznanja.

Prvi medicinski časopis počeo je izlaziti u Parizu po­četkom 1679. godine pod naslovom Nouvelles decouvertes sur toutes les parties de la medecine. Tokom 18. vijeka njihov broj se povećavao, a najviše ih je izlazilo u Njemačkoj. Neki i danas vodeći medicinski časopisi započeli su s izlaženjem u prvim decenijama 19. vijeka, na primjer New England Journal of Medi­cine (1812. god.) ili Lancet (1823. god.).

U Crnoj Gori se 1882. godine, na Cetinju, pojavio časopis „Zdravlje”, prvi medicinski časopis u Crnoj Gori – nastavak istoimenog časopisa koji je dr Milan Jovanović Batut izdavao u Somboru. Na poziv knjaza Nikole, Jovanović je u Crnu Goru došao 1880. godine.

U svijetu danas izlazi vrlo veliki broj medicinskih časopisa, na različitim jezicima i u skoro svim zemljama. Neki autori tvrde da je aktivno više od 20.000 medicinskih časopisa, a samo u Crnoj Gori izlazi ih 12:

1. Aura vitalis: list učenika srednje medicinske škole „Dr Branko Zogović”, Berane / glavni i odgovorni urednik Ana Bojović, Berane: Srednja medicinska škola „Dr Branko Zogović”, 2000. 2. Bilten Ijekarske komore Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Dragutin Savjak, Podgorica (Cetinjski put bb): Ljekarska komora Crne Gore, 1998. 3. Bilten Udruženja hendikepiranih „Srce”, Mojkovac: Udruženje hendikepiranih „Srce”, 2007. 4. DISABILITY info / glavni i odgovorni urednik Milan Šaranović: magazin Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Podgorica: 2008. 5. Ljepota & zdravlje / urednik Vesna Čađenović, Pod­gorica: „Monte color”, 2009. 6. MEDICAL CG / urednik Dragan Nikolić, Podgorica: „Flaer”, 2009. 7. Medicinski zapisi / odgovorni urednik Branko Zogo­vić, Titograd: Društvo ljekara, Crna Gora, 1957. 8. Prilaz: časopis za osobe sa hendikepom i osobe bez hendikepa / urednik Dušan Rakočević, Mojkovac: Udruženje hendikepiranih „Srce”, 2008. 9. Sestrinstvo: časopis udruženja medicinskih sestara i tehničara Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Marija Đeković, Podgorica: Udruženje medicinskih sestara i tehničara Crne Gore, 1997. 10. Sport Mont: časopis za sport, fizičku kulturu i zdrav­lje / urednik Novak Jovanović, Podgorica: Crnogorska sportska akademija: „Montenegrosport”, 2003. 11. Statistički godišnjak o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori: Health Statistical Yearbook of Montenegro / glavni i odgovorni urednik Nataša Terzić, Podgorica: Institut za javno zdravlje : Institute of Public Health, 2000. 12. Zbornik radova Udruženja skleroze multipleks /

 

glavna i odgovorna urednica Andrijana Nikolić, Podgorica: Udruženje multiple skleroze Crne Gore, 2007.

Moramo pomenuti i veći broj . m

medicinskih časopisa koji su izlazili u

Crnoj Gori u periodu od 1952-2008. go­dine.

1. Bilten: bolesnika i osoblja Za– \m voda za tuberkulozu ,,Dr. Jovan Bulajić” I odgovorni urednik Rajko Đurović, Brezovik: Zavod za tuberkulozu ,,Dr Jovan Bulajić”, 1964. ([b. m.: b. i.]) 2. Bilten: Savjeta društva za staranje o djeci Crne Gore, [Cetinje]: Savjet društva za staranje o djeci Crne Gore, 1955-1977. ([b. m.: b. i.]) 3. Brezovik: mjesečni bilten Specijalne bolnice za tuberkulozu pluća / glavni i odgovorni urednik Rajko Đurović, Brezovik: Specijalna bolnica za tuberkulozu pluća, 1959. ([s. l.: s. n.]) 4. Buđenje: časopis udruženja paraplegičara – Bar / urednik Nataša Borović, Bar: Udruženje paraplegičara – Bar, 2008. (Bar: „Krug”), 5. In medias res: list učenika medicinske škole, Pod­gorica: Medicinska škola, 1997-2000. (Podgorica: „Pobjeda”) 6. Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje: časopis Udru­ženja za zaštitu dijabetičara Crne Gore: [časopis za socijalno-medicinska pitanja dijabetičara] / glavni i odgovorni urednik Đuro Jovanović, Titograd: Udruženje za zaštitu dijabetičara Crne Gore 1986-2007. 7. Medicinski zbornik / urednik Nikola Zlatarov, Ceti­nje: Narodna knjiga, 1952-1955. (Cetinje: „Obod”) 8. Mi i šećerna bolest: časopis Udruženja za zaštitu dijabetičara Crne Gore: [časopis za socijalno-medicinska pitanja dijabetičara] / glavni i odgovorni urednik Đuro Jovanović, Tito­grad: Udruženje za zaštitu dijabetičara Crne Gore, 1985. ([s. l.: s. n.]) 9. Nastavni planovi i programi: završna faza usmje­renog srednjeg obrazovanja u SR Crnoj Gori. Knj. 9, zdravstvena struka / [Uređivački odbor Marko Gvozdenović et al.], Titograd: Pedagoški savjet Crne Gore: Republički zavod za unapređivanje školstva, 1981. (Cetinje) 10. Predlog Samoupravnog sporazuma o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu iz oblasti zaštite na radu u OOUR-u Valjaonica /Željezara „Boris Kidrič”Nikšić, Radnički savjet, Nikšić, novembar 1975. godine, Nikšić: Željezara „Boris Kidrič”, Radnički savjet, 1975. ([b.m.: b.i.]) 11. Psihijatrija: časopis za psihijatriju, psihologiju i granične discipline / urednik Mirko Peković, Podgorica: Udru­ženje psihijatara Crne Gore, 2007. (Podgorica: [s. n.]) 12. Sunce: list učenika Zavoda za školovanje i profesion­alnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine / glavni i odgovorni urednik Zoran Bošković, Podgorica: Zavod za školovanje i profe­sionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, 2000-2007. 13. Svijet tišine: list Saveza organizacija lica oštećenog sluha Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Dušan Davidović, Titograd: Republička konferencija SOLOS Crne Gore, 1984-1989. (Kotor: „Andrija Paltašić”) 14. Utočišta: list Udruženja dijaliziranih, transplanti-ranih i hroničnih bubrežnih bolesnika SR Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Rajko Đurović, Titograd: [b.i.], 1985-1987. (Titograd: „Pobjeda”) 15. Zaštita na radu: crnogorski nezavisni časopis za] stručna, edukativna i praktična pitanja zaštite na radu i zaštita radne i životne sredine / glavni i odgovorni urednik BranislaV Bulajić, Podgorica: Udruženje zaštite na radu Crne Gore, 2000- I 2001. (Podgorica: „Roto Slog”) 16. Zdravlje je naš izbor / urednik Rada Vlahović, Podgorica (Aerodromska bb): JU OŠ „Pavle Rovinski”, 2007. (Podgorica: „Studio Mouse”)