Medicinski časopisi u Crnoj Gori

0
1695

Medicinski časopisi mogu se razvrstavati na više načina. Po tematskome usmjerenju dijelimo ih na opšemedicinske i (više ili manje) specijalizirane. Po načinu na koji su teme obrađene mogu biti naučni, stručni ili mješoviti. To znači da donose ili rezul­tate naučnih istraživanja ili stručne radove (prikazi slučajevaj iskustva s primjenom lijekova i sl.), ili i jedno i drugo. Po čitalačkoj’ grupi kojoj su namijenjeni, mogu biti lokalnog ili međunarodnog značenja. Lokalni časopisi namijenjeni su najčešće stručnoj lokal­noj populaciji, bilo da je ona nacionalno ili institucijski određena.’ Veći broj crnogorskih časopisa upravo je takvog usmjerenjaJ Radovi se objavljuju na crnogorskom jeziku i prednjače radovi stručnoga karaktera.

Međunarodni značaj jednome časopisu daje sastav uredničkog odbora, autori koji u njemu objavljuju, njegovi recen­zenti te širina moguće čitateljske javnosti. Ti medicinski časopisi obično su na engleskom jeziku. Časopisi se razlikuju i po tome jesu li indeksirani, odnosno zastupljeni u nekoj međunarodnoj bibliografskoj bazi podataka. Bibliografske baze podataka svrstavaju članke objavljene u različitim medicinskim časopisima za djelotvorno pretraživanje i pronalaženje. Te su baze ključna pomagala u korišćenju objavljene medicinske literature. Kad časopis redovno obrađuje jedna takva međunarodna baza poda­taka, članci koje on objavljuje postaju dostupni širokome krugu mogućih korisnika.

Kvalitet medicinskog časopisa presudno zavisi od kvaliteta recenzije, odnosno kritičke procjene rukopisa prispjelih za objavljivanje. Taj postupak mora biti strog i objektivan, kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo objavljivanje radova bez naučnog, odnosno relevantnog stručnog doprinosa.

 

Priredila: Dragana Marković, bibliotekarka