Obilježavanje dana Ljekarske komore

0
418

Naš rad učinili smo transparentnim otvaranjem internet stranice Ljekarske komore Crne Gore, gdje smo omogućili lak pristup aktima Komore i aplikacionim formularima. Takođe, ponovo smo pokrenuli i časopis Bilten, čiji će treći broj izaći iz štampe za desetak dana. Ispred vas je i Zbirka propisa Ljekarske komore Crne Gore, koju vam sa zadovoljstvom poklanjamo.

Posebnu pažnju posvetili smo međunarodnim aktivnostima. U Podgorici smo organizovali, po prvi put nakon rata devedesetih, skup svih predsjednika Ljekarskih komora zemalja bivše SFRJ. Delegacija Ljekarske komore Crne Gore putovala je u Njemačku, Azerbejdžan, Češku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, Albaniju, Republiku Srpsku – kazao je predsjednik Komore naglašavajući da im je učešće na međunarodnim skupovima omogućilo da bolje sagledaju probleme zdravstvenih sistema drugih zemalja, te da je utisak da su problemi sa kojima se naši ljekari susreću u svom svakodnevnom radu manje više identični ili bar slični njihovim.

– Kao posljedica međunarodnih aktivnosti stiglo je povjerenje da organizujemo 34. godišnju konferenciju evropskog foruma medicinskih asocijacija ( EFMA ), čiji su članovi 46 zemalja Evrope i Azije i veliki broj nacionalnih i internacionalnih strukovnih udruženja doktora medicine. Na konferenciji u Podgorici govoriće se upravo o temama koje nas interesuju – migracije, uslovi rada, nasilje nad medicinskim radnicima. Referat će imati i Ljekarska komora Crne Gore. Pokrovitelj konferencije biće premijer u Vladi Crne Gore, gospodin Duško Marković.

Konferencija će biti otvorena za sve vas koji želite da učestvujete. Pozivno pismo EFMA je već uputila svim svojim članovima – podsjetio je dr Mugoša naglašavajući u zaključku da je ukazao na najznačajnije aktivnosti koje je Komora, pored brojnih izazova, ostvarila u kratkom periodu.

Zahvaljujući se delegatima Skupštine Komore, članovima Izvršnog odbora Komore i članovima komisija na doprinosu koji su dali konstituisanju institucije, posebnu zahvalnost uputio je stručnoj službi Komore na čelu sa sekretarom gospođom Vesnom Bauković, dok je ličnu zahvalnost uputio kolegama zaposlenim u Centru za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore, koji su pokazali izuzetnu kolegijalnost, razumijevanje i podršku za sve njegove aktivnosti kao predsjednika Ljekarske komore Crne Gore.

– Ovaj lijepi primjer odnosa doktora prema doktoru mogao bi biti uzor kolegijalnosti za sve nas – istakao je dr Mugoša.

Na kraju svečanosti dr Mugoša je uručio godišnje nagrade i zahvalnice, dok je dr Nebojiša Sekulović, predsjednik Skupštine Ljekarske komore i predsjednik Komisije za dodjelu nagrada, pročitao godišnje laureate.

Zahvalnicu za uspješnu saradnju sa Ljekarskom komorom u 2018. godini dobila je Komisija za izjednačavanje kvalifikacija Medicinskog fakulteta Crne Gore u Podgorici. Zahvalnica je uručena predsjednici komisije prof. dr Aneti Bošković.

Nagrade za postignute rezultate u radu u 2018. godini dobile su JZU Dom zdravlja Plav i PZU Med Tim iz Podgorice. Plaketa namijenjena javnoj zdravstvenoj ustanovi Domu zdravlja Plav uručena je direktoru te ustanove dr Omeru Šahmanoviću, a plaketa namijenjena privatnoj zdravstvenoj ustanovi Med Tim uručena je dr Svetlani  Vučeković, direktorici te ustanove

Nagradu za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicine u 2018. godini dobio je Ersin Spahić, student šeste godine, a nagradu za najboljeg studenta medicine, crnogorskog državljanina koji studira van Crne Gore u 2018. godini dobio je Šućro Madžgalj student četvrte godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Nagradu za najboljeg doktora medicine u Crnoj Gori, u 2018. godini dobio je prof. dr Ranko Lazović, koji se u ime dobitnika nagrada zahvalio kolegama ističući da najbolji i oni koji sve znaju ne postoje ali da se uvijek može više i bolje:

– Radio sam posao hirurgije preko 33 godine, te mi to daje za pravo da zaključim da hirurgija nije zanimanje, već predstavlja način življenja. Svoje zanimalje smatram uzvišenim i veoma pouzdanim jer je dobar rezultat brzo vidljiv, a loš još vidljiviji.

Dobra odlučnost, procjena i ruka, hirurgiju pretvaraju u umjetnost, ali onaj ko to ne zna pretvara hirurgiju u zločine. Minulih godina sam se trudio da svoje znanje prenesem na mlađe kolege, jer na taj način ću napraviti svoje oduženje prema Hipokratu.

U ovom amfitetru imao sam privilegiju, imam je i dalje, da se minulih dvanaest godina družim sa najljepšom populacijom, našim kolegama studentima. Da bi napravio rezultat o kom danas pričamo, to nijesam mogao učiniti sam, trebao sam imati učitelje, te ovu priliku koristim da im uputim riječi neizmjerne zahvalnosti. Zahvalnost dugujem mojim kolegama u Centru za digestivnu hirurgiju i mom osoblju bez čijeg zalaganja ne bi mogao napraviti ono što je vrijedno pažnje. Zahvalnost dugujem ustanovi Klinički centar, institucijalno, zato što sam ja kao i druge moje kolege napravili dobar rezultat zahvaljujući tom krovu. – kazao je prof. Lazović, zahvaljujući se i upravi Kliničkog centra na dobroj saradnji i nesebičnoj podršci.