Dijabetesno stopalo

Piše: dr Valentina Kalinić, spec.endokrinolog društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Bar Zbog velike učestalosti ovih promjena i njihovog značaja u ukupnom morbiditetu, invaliditetu i mortalitetu kod dijabetičara ova bolest se posebno izdvaja. Dijabetesno stopalo je posljedica neuroishemijskih promjena koje se povremeno komplikuju dodatnom infekci­jom.

U Ulicinju obilježen svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Ovogodišnji program obilježavanja Dana borbe pro­tiv dijabetesa u Ulcinju, iniciran je od strane Društva za borbu protiv šećerne bolesti - Bar, jednog od najaktivnijih udruženja posvećenih zdravstvenoj edukaciji naše popu­lacije. Po drugi put za redom, kao vrijedan sponzor pojavio se gospodin Ahmet Kurmemaj, pokretač Fondacije za pomoć osobama sa dijabetesom i djeci sa posebnim potrebama.

Hipoglikemija-jedna od komplikacija šećerne bolesti

Piše: dr Sreten Kavarić, mr sc. med., internista endokrinolog Prvi pregled novooboljelih od šećerne bolesti1 pr­venstveno predstavlja razgovor u kojem je moguće predvi­djeti nekoliko ustaljenih pitanja, na koja oboljeli očekuju precizne odgovore. Naravno, klinički pregled oboljelog i analiza priložene dokumentacije predstavljaju dio prvog susreta endokrinologa i oboljelog od šećerne bolesti.

Oktobarskim manifestacijama ukazano na značaj brobe protiv karcinoma dojke

Po dobro ustanovljenoj tradiciji obilježavanja mje­seca borbe protiv karcinoma dojke, oktobarske aktivnosti zdravlju posvećenih obuhvataju niz akcija koje se sprovode u cilju širenja svijesti o prirodi i načinima borbe protiv ove ne samo „ženske" bolesti.

Neželjeni efekti ljekova

Piše: mr ph Mehrixhana Dervishi Llazorja Neželjeni efekti ljekova, ili kako se u literaturi često može naći nuspojave, karakterišu svaku štetnu i neželjenu reakciju lijeka koji je primijenjen na ispravan način i u propi­sanoj dozi. To je, u većini slučajeva, očekivana pojava koja se istražuje i prati, i priložena je u uputstvu koji se nalazi u kutiji lijeka.

Pravilna ishrana

Piše: doc. dr Danko Živković, pulmolog-onkolog Zdrav način ishrane je ono čemu stremimo i kada smo zdravi a pogotovo kada smo bolesni. Ishrana pacijenata oboljelih od raka zahtjevnija je i o njoj se mora voditi računa jer je jedan od bitnih faktora uspješnog liječenja. Pravilna ishrana podrazumijeva: puno voća i povrća, hljeb i ceralije od cijelog zrna, umjerene količine mesa i mlječnih proizvoda i male količine masonoća, šećera, alkohola i soli.