20. maj – CRNOGORSKA DELEGACIJA UČESTVOVALA U 66. SKUPŠTINI SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

Predvodeći Delegaciju Ministarstva zdravlja, ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović boravio je u Ženevi na 66. skupštini Svjetske zdravstvene organizacije. - Skupština ima za cilj da radi na rješavanju...

17. maj – REGIONALNA KONFERENCIJA O IZAZOVIMA U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LJEKOVA

U saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CRA Akademija je organizovala Regionalnu konferen­ciju iz oblasti kliničkih ispitivanja. Događaj pod nazivom „Izazovi ' u kliničkim ispitivanjima...

Dr Milan Jovanović Batut – Korifej medicine u Crnoj Gori

Piše: sc med. dr Bozo Vuković Milan Jovanović Batut rođen je 1847. godine u Sremskoj Mitrovici. Medicinski fakultet završio je u Beču 1878. godine. Radio je u Crnoj Gori od 17. avgusta 1880. do polovine oktobra 1882. godine. Pod njegovim uredništvom štampan je časopis „Zdravlje", ljekarske pouke narodu. Časopis je izlazio petnaestodnevno.

Osvijetliti prava bolešću ugroženih

U organizaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Nacionalne komisije za AIDS i Nacionalnog koordinirajućeg tijela, u Amfiteatru Instituta za javno zdravlje u Podgorici realizovan je značajan naučni simpozijum koji je pored predstavnika domaćeg zdravstvenog sistema uključivao i učešće dvojice italijanskih eksperata za HIV/AIDS. Povod održavanja skupa bilo je obilježavanje Prvog decembra, svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, a sam skup, sa motom „Osvijetlimo prava", održan je 6. decembra 2010.

Nove smjernice gastroenterohepatologije u Crnoj Gori

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) bolest je koja je, ukoliko ne po osobenom nazivu, po svojim simptomima veoma dobro poznata nezanemarljivom dijelu opšte populacije. Smatra se da je jedan od njenih simptoma - gorušica - prisutan kod 75% pacijenata. Strog režim ishrane jedan je od vidova terapijskog djelovanja na ovu neprijatnu pojavu refluksa hranljivog sadržaja želuca i dvanaesto-palačnog crijeva u jednjak. Pacijentima se savjetuje da uobroče ishranu u pet tročasovno raspoređenih obroka,

Avena sativa., Poaceae – Ovas ili Zob

Većina ljekara svojim pacijentima preporučuje upotrebu pšeničnih mekinja, koje sadrže dosta biljnih vlakana - kao dopunu ishrani. Najviše ih koriste u liječenju opstipacije ili zatvora. Polisaharid-celuloza je nesvarljiva u organizmu jer čovjek ne posjeduje enzim celulazu pa dolazi do prolaza hrane koja sadrži ovaj polisaharid kroz crijeva. Mehaničkim uticajem ovo dovodi do poboljšanja peristal­tike i pražnjenja crijeva.