Predstavljamo: UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE

0
997

07Udruženje multiple skleroze Crne Gore postoji od 15.06.2007. godine, a iste godine, decembra mjeseca, osnovano je i Opštinsko udruženje Bijelo Polje. Dvije godine kasnije osnovano je i Opštinsko udruženje Berane. Inicijativa za osnivanjem Udruženja oboljelih od skleroze multipleks proistekla je iz činjenice da u Crnoj Gori tada nije postojalo udruženje koje bi za cilj imalo zaštitu i ostvarivanje prava oboljelih od ove bolesti, te smo osnivanjem udruženja jasno odredili ciljeve i djelatnosti, a to su:

1) Unapređenje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti. 2) Iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze. 3) Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti, te njihove pravne i materijalne zaštite. 4) Podržavanje osnivanja klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti, te organizovanog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije. 5) Saradnja i udruživanje u međunarodne organizacije multiple skleroze. 6) Organizovanje i podsticanje saradnje s vladinim i nevladinim udruženjima, ustanovama, sindikatima, političkim strankama, fondacijama i zakladama. 7) Uvažavanje pripravnosti na toleranciju, nesebičnost, timski rad i dogovaranje, poštovanje uvjerenja drugih ljudi i pozitivan pristup u rješavanju nastalih problema. 8) Izgrađivanje partnerskih odnosa kao temelja obostranog uvažavanja udruženih članica, sprovođenje i finansranje programa i projekata, te jasnog teritorijalnog djelovanja u smislu prikupljanja donacija i finansijskih sredstava na opštinskom, odnosno gradskom području na kojem je registrovano Udruženje, odnosno jedinice Udruženja (opštinska udruženja, vezana Statutom za nacionalno Udruženje multiple skleroze Crne Gore), kao i djelovanje nacionalnog Udruženja multiple skleroze Crne Gore iz Podgorice u onim opštinama u kojima ne postoje opštinska udruženja multiple skleroze. 9) Osnaživanje ukupne organizacione strukture, udruživanja i brige o informativnoj djelatnosti, finansiranju, zakonodavnoj regulativi, zapošljavanju i međunarodnoj saradnji.

Djelatnosti kojima Udruženje ostvaruje svoje ciljeve su: 1) Podsticanje postojećih, te osnivanje novih temeljnih društava i organizovanja aktivnosti radi unapređivanja njihovog djelovanja, 2) Organizovanje informacionog sistema i izdavačke djelatnosti iz područja problematike življenja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti, 3) Briga za osiguranje potrebnih materijalno – finansijskih sredstava i uslova za zajedničke programe, pokretanjem drugih aktivnosti u skladu sa zakonskim mogućnostima, 4) Zalaganje za stvaranje potrebnih materijalnih i finansijskih uslova za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata od zajedničkog interesa namijenjenih smještaju, rehabilitaciji, rekreaciji i odmoru oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti, 5) Organizovanje i podsticanje saradnje sa vladinim i nevladinim udruženjima, ustanovama, sindikatima i fondacijama.

Od 2007.godine do danas, ostvarili smo niz projekata finansiranih od strane Glavnog grada, Komisije od igara na sreću, Skupštine Crne Gore, te nekih opština kojima smo podnosili projektnu dokumentaciju. Posebno ističem saradnju sa farmaceutskom kompanijom „Novartis“ sa kojom smo ostvarili izuzetnu saradnju u cilju donacija vitaminskih preparata našim članovima, kao i finansijsku podršku na projektu štampanja i distribucije slikovnice MOJA MAMA IMA MS, te brošure MS u FOKUSU, uz štampanje distributivnih flajera, izradu sajta i promociju svjetskog dana multiple skleroze. Iako smo u ovih osam godina postojanja održali niz edukativnih predavanja sa ciljem psihosocijalnog osnaživanja, trudili smo se da oboljelima od multiple skleroze približimo njihovu bolest, da članove porodice upoznamo o potrebama, ali i o novim mogućnostima oboljelog. Doprinosili smo tome da svaki član prihvati sebe u novom svjetlu, jer multipla skleroza je bolest sa hiljadu lica, ali je istovremeno proces i nije stanje, i zato smo na predavanjima insistirali na porodičnim dolascima, jer porodica mora biti uključena u život pacijenta. Uvijek pominjanja krilatica da ljubav i razumijevanje pomažu kod svakog relapsa multiple skleroze, dobila je svoje posebno mjesto i u slikovnici koju smo grafički namijenili djeci, a tekstualno je prilagodili svim uzrastima i postigli da njen tekst bude porodična vodilja u prihvatanju svih specifičnosti ovog oboljenja.

Sigurno smo prva NVO koja je za svoje članove još 2008.godine započela projekat personalne asistencije i fizioterapeutskog tretmana. Ovaj projekat traje u kontinuitetu sa manjim prekidima, u opštini Podgorica od 2008. i u opštini Nikšić od 2011.godine. Iako smo zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i tadašnjem ministru prof. dr Miodragu Radunoviću kod Fonda za zdravstvo 2010.godine uspjeli promijeniti Pravilnik o načinu odlazaka u Institut u Igalu, te oboljelima omogućili odlazak na banjsko liječenje svake godine (umjesto svake druge godine) po 21 dan, mnogi pacijenti nijesu u stanju, zbog težine svoje bolesti, da pođu na liječenje, zato im u Podgorici i Nikšiću obezbjeđen fizioterapeut koji dolazi kući, a onima koji žive sami ili sa starijim bračnim partnerom ili starijim roditeljima obezbjeđena je pomoć kroz personalnu asistenciju. Svjesni smo da broj oboljelih raste, što nam jasno ukazuje broj prijavljenih u Udruženje, i zato smo svoje aktivnosti usmjerili i na pružanju pomoći u vidu hrane i higijenskih potrepština, pa smo u saradnji sa Bankom hrane do sada imali nekoliko puta akcije u kojima je najugroženijim članovima na teritoriji Crnoj Gori dodijeljena tona hrane, a u saradnji sa Sekretarijatom Glavnog grada, najugroženijima smo podijelili 1050 kilograma hrane i sredstava za higijenu. Dva puta smo dijelili vitaminske preparate, a vrijednost svakog vitaminskog paketa je oko 8 eura. Međutim, svaka pomoć vrlo brzo bude istrošena i zato su naše aktivnosti usmjerene na dobijanje trajnijih subvencija kojima bismo olakšali život naših članova. Prvi korak za ostvarivanje subvencija bio je oblik identifikacije oboljelih od multiole skleroze , pa smo još 2008.godine započeli sa štampanjem i slanjem članskih karata svim novoučlanjenim. Danas je članska karta Udruženja, uz ličnu kartu, dokumenat za ostarivanje postignutih subvencija.