Svjetski dan bubrega: 8.mart, 2012 godine

0
342

[heading] Doniraj bubreg – produži život [/heading] Svakog drugog četvrtka u mjesecu martu obilježava se Svjetski dan bubrega. Cilj ove aktivnosti je povećanje znanja stanovništva o značaju bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održanju života, i upoznavanje sa činjenicama o tome da bolesti bubrega mogu biti teške, ali i izlječive. Svjetski dan bubrega organizuje se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog saveza fondacija za bubrege (International Federation of Kidney Founda­tions). Od 2006. godine održava se u više od 100 zemalja svijeta, gdje pripadamo i mi. Slogan ovogodišnjeg Svjetskog dana bubrega je: „DONIRAJ BUBREG – produži život”.

Glavna funkcija bubrega je izlučivanje toksičnih produkata metabolizma i viška tečnosti iz organizma. Bolesti bubrega čine veliku grupu oboljenja, različitog uzroka, simptoma, kliničke slike i prognoze. Ova oboljenja najčešće su izazvana infekcijama, metaboličkim poremećajima, toksinima i drugim uzrocima, a manifestuju se kao upale bubrega (glomerulonefritis, pijelonefritis, nefrotski sindrom) i akutna ili hronična smanjena funkcija bubrega (bubrežna insuficijencija).

U slučaju postepenog gubitka funkcije bubrega, nastaje hronična bubrežna insuficijencija. Radi se o bolesti koja se razvija postepeno i najčešće je posljedica šećerne bolesti i povišenog krv­nog pritiska. Istraživanja u svijetu pokazala su da približno svaka deseta odrasla osoba ima neki oblik oštećenja bubrega.

U stadijumu terminalne bubrežne insuficijencije (ot­kazivanja funkcije bubrega) sprovodi se dijaliza ili se transplantira bubreg. Transplantacija bubrega zasniva se na presađivanju organa koji se mogu dobiti od živih ili umrlih osoba. Koji način transplant­acije će biti odabran zavisi od brzine pronalaženja odgovarajućeg organa. Kod približno 10-15 % bolesnika, donori organa mogu biti krvni srodnici (članovi porodice) ili biološki nesrodni donatori (bračni partneri, prijatelji, takozvana emotivna transplantacija). Za ostale bolesnike traže se podudarni donori kod osoba sa dijagnostikovanom moždanom smrću (kadaverični donori). Iz tog razloga potrebno je povećati broj kadaveričnih transplantacija.

Neophodno je više informisati građane o značaju donacije organa. Doniranje organa znak je humanosti, solidarnosti i plemeni­tosti, kojom jedna osoba iskazuje svoju želju i namjeru da nakon smrti donira bilo koji dio tijela radi presađivanja / transplantacije, kako bi se moglo pomoći teškim bolesnicima. Jedini cilj je pro­duženje života i obezbjeđivanje njegovog kvaliteta kod bolesne osobe.

 

Pripremio: Damir Peličić, dipl. med. spec. zdravstvene njege, Klinički Centar Crne Gore, Nefrologija sa dijalizom