ULOGA I ZNAČAJ FARMACEUTA U SISTEMU FARMAKOVIGILANCE

0
691

Kako je od strane CALIMS i farmaceuta iz zdravstvene ustanove “Montefarm” pokazano interesovanje za uvođenje iste mogućnosti za prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova kroz informacioni sistem i za farmaceute, dogovoreno je da u narednom periodu započnu aktivnosti na realizaciji zajedničkog cilja koji se odnosi na povećanje broja prijava od strane farmaceuta, kao jednog od indikatora uspješnosti saradnje CALIMS i farmaceuta iz zdravstvene ustanove “Montefarm”.

CALIMS će kroz brojne aktivnosti i dalje raditi na unapređenju saradnje sa svim učesnicima u sistemu farmakovigilance, što je preduslov efikasnog nacionalnog nadzora nad bezbjednom primjenom ljekova u Crnoj Gori.