21. decembar – NEDOSTATAK PEDIJATARA U SISTEMU JAVNOG ZDRAVSTVA

0
322

Medical LogoPanel diskusija Nedostatak ljekara za djecu u sistemu javnog zdravstva odžana u okviru projekta HealthUP, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a za cilj ima jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva.
Direktor Doma zdravlja Podgorica doc. dr Nebojša Kavarić, naveo je da u zdravstvenom sistemu Crne Gore nema dovoljno pedijatara, kao ni zdravstvenog osoblja i pripadajućih zdravstvenih struka koje se bave djecom, a smatra da na tu problematiku utiče više faktora, između ostalog i demografska kretanja unutar Crne Gore.
-Više od polovine crnogorskog stanovništva trenutno je u Glavnom gradu. Više od polovine pedijatara u Crnoj Gori ima 55 i više godina, a od toga trećina pedijatara ima više od 60 godina – kazao je dr Kavarić i dodao da je na specijalizaciji pedijatrije oko 30 ljekara.
Snežana Mijušković iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ukazala je da na teritoriji čitave Crne Gora nisu stvoreni uslovi za kvalitetnu stomatološku zaštitu za djecu sa poteškoćama u razvoju.
Dr Marija Palibrk iz Instituta za javno zdravlje saopštila je da je prema posljednjim dostupnim podacima iz 2015. godine, u Crnoj Gori 166 pedijatara i doktora na specijalizaciji pedijatrije. – Znači u Crnoj Gori ide oko 26 pedijatara na 100 hiljada stanovnika, dok je evropski prosjek 17 pedijatara na 100 hiljada stanovnika. Mi smo iznad evropskog prosjeka i u poređenju sa drugim evropskim zemljama – rekla je Palibrk.
Cilj programa, koji će naredne dvije godine sprovoditi CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.