22. oktobar – Mogućnosti i perspektive sprovodjenja savremene radioterapije

0
260

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) organizovao je predavanje na tema Mogućnosti i perspektive sprovodjenja savremene radioterapije u KCCG koje je održao doc. dr Dušan Mileusnić, konsultant Klinike za onkologiju i radioterapiju KCCG.
Cilj predavanja je da medicinski radnici dobiju osnovne informacije o principima funkcionisanja savremeno opremljenog Centra za radioterapiju, posebno u kontekstu opremanja Klinike za onkologiju i radioterapiju (KOR) KCCG savremenom radioterapijskom opremom i uvođenja svremenih tehnika zračenja u kliničku praksu u okviru multidisciplinarnog liječenja onkoloških bolesnika.

Predavanje su pratili medicinski radnici koji se u okviru opisa svog posla i interdisciplinarnog liječenja malignih bolesti bave onkologijom: tumori CNS (neruoonkolozi, neurohirurzi), tumori glave i vrata (specijalisti ORL i MFH), tumori pluća (pulmolozi), tumori dojke i gastrointestinalnog sistema (hirurzi), tumori urogenitalnog sistema (urolozi), ginekološki tumori (ginekolozi), maligne bolesti hematopoeznog sistema (hematolozi), medikalni onkolozi, radiolozi i drugi koji učestvuju u liječenju onkoloških bolesnika (radiolozi, patolozi, ljekari primarne zdravstvene zaštite i oni koji su uključeni u simptomatsko – palijativo zbrinjavanje onkoloških bolesnika) kao i predstavnici menadžmenta KCCG i službi KCCG koje su zadužene za tehničku podršku sofisticiranih radioterapijskih tehnoloških sistema.