26. novembar – Smjernice za zaštitu djece i adolecenata od nasilja

0
277

Crna Gora je jedna od prvih zemalja svijeta koja je, izradom smjernica, usaglasila okvir odgovora zdravstvenog sistema u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece i adolescenata. Ovo je saopšteno na konferenciji, koja je, u organizaciji Ministarstva zdravlja, Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, održana u Podgorici, a na kojoj su predstavljene Smjernice za postupanje pružalaca zdravstvenih usluga u cilju zaštite djece i adolecenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Osim u Podgorici za predstavnike domova zdravlja iz centralne regije organizovano je predstavljanje smjernica u Petrovcu i Beranama za zdravstvene ustanove na jugu u sjeveru Crne Gore.

– Zdravstveni sistem, odnosno zdravstveni radnici, imaju značajnu i specifičnu ulogu u svim fazama zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja: od prevencije preko otkrivanja i dijagnostike, pa do tretmana, praćenja i evaluacije. Jedan od osnovnih zadataka zdravstvenih radnika je senzibilizacija šire javnosti i stručnjaka drugih oblasti. Senzibilizacija i obavještavanje o problemima i potrebi zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja može se realizovati na različite načine, a jedna od njih su i Smjernice za postupanje pružalaca zdravstvenih usluga u cilju zaštite djece i adolescenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja – kazala je dr Mevlida Gusinjac, generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja.

Šefica Kancelarije SZO za Crnu Goru Mina Brajović, upućujući čestitke Ministarstvu zdravlja, što je Crna Gora jedna od vodećih država svijeta koja je pripremila smjernice u skladu sa najnovijim preporukama SZO, najavila je podršku u sprovođenju obuke timova izabranih doktora i centara za podršku.