Četvrti kongres fizijatara Crne Gore: RAZMJENA ZNANJA, ISKUSTAVA I IDEJA

0
505

11Četvrti Kongres crnogorskih fizijatara održan je od 10. do 13. septembra na Cetinju. Na njemu su, osim domaćih učestvovali i fizijatari iz okruženja – Srbije, BiH, Hrvatske i Makedonije, te eminentni evropski stručnjaci, profesori Žorž Lens iz Portugala, Alesandro Đustini iz Italije i Gylseren Akzy iz Turske.

Predsjednica Udruženja fizijatara Crne Gore prim. mr sci Željana Škarić-Karanikić, istakla je da je u savremenoj fizijatriji zastupljen multidisciplinarni pristup, pa su na kongresu prisutni i stručnjaci iz drugih oblasti medicine – reumatologije, ortopedije, hirurgije i anesteziologije.

– Teme su birane tako da nas usmjeravaju u naučnom i svakodnevnom stručnom radu. Sigurna sam da će Kongres doprinijeti unapređenju stručnog rada fizijatara, a sve sa krajnjim ciljem poboljšanja zdravlja i kvaliteta života naših pacijenata – kazala je dr Karanikić.

Direktor crnogorskog Fonda za zdravstveno osiguranja dr sci Kenan Hrapović, član Počasnog odbora Kongresa, naglasio je da će učesnici skupa imati priliku da razmjenjuju najnovija znanja, iskustva i ideje sa eminentnim stručnjacima i uglednim predavačima iz različitih oblasti koje se odnose na fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

– Organizaciju Kongresa tradicionalno pomaže Fond za zdravstvo Crne Gore, koji podržava savremeni koncept razvoja fizikalne medicine i rehabilitacije, što u postojećim okolnostima predstavlja veliki izazov i ozbiljan zadatak za sve nas. Vjerujemo da ćemo zajedničkim naporima, ulažući u znanje i prateći modernu tehnologiju, uspješno odgovortiti povjerenom zadatku -kazao je Hrapović.

Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović, naglasio je da je Prijestonica kolijevka crnogorskog zdravstva i medicine. – Medicina je najhumanija djelatnost koja okuplja sve najposvećenije. Uvijek suočena sa posebnim izazovima medicinska je nauka u Crnoj Gori ostala uzvišena, a njeni nosioci su očuvali status posebno značajnih činilaca u našem društveno-naučnom životu. Ne sumnjam da će i četvrto okupljanje fizijatara proteći uspješno, što je od suštinske važnosti za medicinsku profesiju i građane kojima je vaša struka potpuno posvećena – rekao je Bogdanović.

Profesor Alesandro Đustini iz Italije rekao je da različita nacionalna udruženja treba da rade zajedno i tako stvore realnu i jaku vezu na naučnom, izdavačkom i individualnom nivou, odnosno u svakodnevnim aktivnostima. – Ne možemo dokazati naše kliničke aktivnosti u sopstvenoj klinici ili centru, već moramo imati realnu i jaku internacionalnu povezanost -rekao je profesor Đustini. Kostić otvorio skup

Pomoćnik ministra zdravlja Zoran Kostić otvorio je Kongres, ističući da je cilj takvih stručnih skupova da se iznesu i razmijene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva radi unapređenja znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Dominantne teme skupa – rehabilitacija različitih oboljenja

U programu skupa dominirale su teme iz rehabilitacije pacijenata sa različitim oboljenjima, sa osvrtom na to kako se organizuje rehabilitacija, njenu strategiju i rehabilitacione programe.

Druga tema ticala se dječje rehabilitacije,, a u okviru nje održana su tri plenarna predavanja. Tema prvog predavanja bila je “Uzroci bolnih stanjna i deformiteta kičme kod djece”, drugog “Dječja cerebralna paraliza – dijagnostičke dileme” i trećeg “Dijagnostika i terapija jednostranog kongenitalnog Pes equinovarusa”.

Treća tematika ticala se politrauma, a održano je pet predavanja, dok se u sklopu četvrte tematike govorilo o muskuloskeletnim bolestima i povredama. U okviru pete tematike govorilo se o rehabilitaciji moždanog udara, pa potom o balneokilmatologiji u rehabilitaciji, a posljednji dan skupa bio je predviđen za slobodne teme.

Održano je i pet okruglih stolova.

Dragan Novčić