ŠKOLICA PO INTERNACIONALNIM STANDRADIMA

0
593

10„Prepoznavajući značaj predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i polazeći od činjenice da je to nivo obrazovanja sa kojim se dijete prvo susreće, a ujedno je od velikog značaja za cjelokupan rast i razvoj, kao i za formiranje ličnosti kod djece, Fondacija „Ćano Koprivica“ pokrenula je aktivnost kreiranja Montesori programa za djecu predškolskog uzrasta u okviru Pilot projekta Montesori školice „Zvono“, sa intencijom licenciranja i prihvatanja ovog programa od strane Nacionalnog savjeta za opšte obrazovanje Republike Crne Gore,“ rekla je Jelena Žižić, izvršna direktorica Fondacije „Ćano Koprivica“, u razgovoru za naš časopis.

Ona je istakla da je sklapanjem ugovora sa Montesori društvom Srbije, koje je član Internacionalne Montesori Asocijacije, Montesori školica „Zvono“ počela sa radom u januaru 2013.godine, kada je otvorena jedna vaspitna jedinica u Nikšiću za djecu uzrasta od 3-6 godina.

„Roditelji su pokazali veliko interesovanje za ovaj vid pedagogije, tako da Montesori školica „Zvono“ u Nikšiću danas radi u prostoru kapaciteta od 420 m2, u okviru kojeg su 4 radne prostorije, 3 spavaonice, 2 kuhinje sa 2 trpezarije u kojima se priprema hrana, sala za sport, i administrativni prostor, kao i sav potreban didaktički Montesori materijal za rad, tako da je Fondacija „Ćano Koprivica“ na taj način stvorila adekvatan kadar, edukujući i sertifikujući vaspitače, i ambijent za funkcionisanje i rad Montesori školice „Zvono“. Ova Ustanova, prva ovog tipa u Crnoj Gori, radi po standardima Internacionalne Montesori Asocijacije, a ujedno poštuje zahtjeve Obaveznog plana i programa koje propisuje Zavod za školstvo u Crnoj Gori, a sve sa ciljem obezbjeđivanja kvalitetnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja djece,“ rekla je Žižić.

Prema njenim riječima, od februara mjeseca 2015.godine radi i vaspitna jedinica u Baru, za djecu uzrasta od 3-6 godina.

Pojašnjavajući šta prestavlja obrazovni sistem Marije Montessori, Žižić je istakla da on obuhvata rad sa djecom uzrasta od 18 mjeseci do 6 godina starosti, odnosno do polaska u školu, i da se bazira na tome da dijete sebe otkriva pokretima i senzo-motornim iskustvima od najranijih trenutaka života.

„Vježbama se djeci omogućava da prihvate izazove i izbore sa sa istima, uz indirektan uticaj njihovih vaspitača. Naglasak je stavljen na samoopredjeljenju i samospoznaji djeteta, jer kao što i osnivač Montesori obrazovnog sistema tvrdi, bitno je da zadatak kod djeteta probudi takav interes da se njime bavi cijela ličnost djeteta. Naglasak nije na podučavanju djeteta, već se osigurava podsticajna sredina koja povećava dječiju prirodnu radoznalost i omogućava da kroz igru djeca spontano uče otkrivanjem. Montesori pedagogija zasniva se na filozofiji razvoja djeteta, prema kojoj dijete stiče operativna znanja u područjima života u kojima će učestvovati kao odrasla osoba. Montesori pedagogija predstavlja cjelovit i orginalan vaspitno-obrazovni sistem, koji naglašava značaj samoaktivnosti djeteta i individualni tempo razvoja, i ima jedinstven pristup u tehnici učenja. Pedagogija Marije Montessori temelji se na naučnom posmatranju spontanog učenja djece, na podsticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti, i na poštovanju djetetove ličnosti,“ kazla je Žižić.

Ona je istakla da se u školici „Zvono“ jako puno pažnje poklanja potrebama djece, i da je bezbjedost i sigurnost djece, u svakom smislu, na prvom mjestu.

„Ljudi medicinske struke mnogo bolje znaju koliko se zdravstveno stanje kod djece može vrlo brzo promijeniti kada su u pitanju viroze ili promjena godišnjeg doba, povratak u Ustanovu posle dužeg odsustva usled bolesti, putovanja i slično. U tom smislu, veoma je važno da je dijete dobilo saglasnost od pedijatra da može da boravi u grupi sa ostalom djecom. U Montesori školici „Zvono“, postoje posebne prostorije u kojima djeca imaju obroke, u kojima spavaju, jer smo vjerovanja da se sve to ne može obavljati na zadovoljavajući način u prostoriji koja predstavlja radni prostor i prostor za igru djece. Takođe, u okviru naše Ustanove imamo angažovanog ljekara pedijatra, koji dolazi dva puta sedmično i pregleda djecu, a povremeno obavlja i sistematske preglede djece, prati njihova stanja u pogledu psiho-fizičkog razvoja, kao i zdravstvenog stanja djece. Ovo predstavlja veliki konfor za roditelje, iako prilikom angažovanja ljekara pedijatra nismo razmišljali o potrebama roditelja, već djece koja borave u Ustanovi. Takođe, veliku pažnju poklanjamo i ishrani djece, u smislu stvaranja navika zdravog načina ishrane, tako da u našoj Ustanovi na sedmičnom nivo ljekar nutricionista, sastavlja jelovnik vodeći računa o nutritivnim potrebama djeteta. Hrana se svakodnevno sprema u našem objektu, vodeći računa o zadovoljavanju svih zdravstvenih i sanitarnih standarda,“ rekla je Žižić.