Hronična bubrežna bolest i renalna anemija

0
629

Hronična bubrežna bolest (HBB) se karakteriše pro­gresivnim i ireverzibilnim oštećenjem bubrežnog tkiva i funkcije. Uobičajene komplikacije kod HBB su hipertenzija, anemija, dislipidemija, oštećenje koštanog tkiva, malnutricija, neuropatija, povećanje rizika od kardiovaskularnih oboljenja i opšte smanjenje kvaliteta života.

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata sa HBB.

Anemija je jedna od najznačajnijih komplikacija i faktor multiplikator rizika za hospitalizaciju, komorbiditete i mortalitet kod pacijenata sa HBB. Oko jedna četvrtina pacijenata u ranim stadijumima HBB ima anemiju, a prevalenca raste do 75% i više pacijenata koji su na dijalizi.

Očekuje se da učestalost anemije raste u narednim godinama sa povećanjem incidence diabetes mellitusa (šećerne bolesti) kao uzročnika HBB.

Anemija se najčešće dijagnostikuje i manifestuje u stadijumu 3 HBB, ali se može javiti i ranije. Dovodi do onesposobljavajuće slabosti i zamora, utiče negativno na kognitivne funkcije i kvalitet života. Takođe, doprinosi razvoju i progresiji kardiovaskularnih bolesti i udružena je sa povećanjem hospital­izacije i potrebe za bolničkim liječenjem i njegom, kao i mortalite­tom kod pacijenata sa HBB.

– Netretirana anemija se pogoršava sa napredovanjem HBB i sama doprinosi progresiji HBB

– Primarni uzrok anemije kod HBB je nedovoljno izlučivanje eritropoetina, regulatora eritropoeze, kod oboljelih bubrega

– Pridružujući faktori su deficijencija gvožđa, smanjeni životni vijek eritrocita u uremiji, gubitak krvi zbog učestalih

kontrola i dijalize, gastrointestinalna krvarenja, teški hiperparatiroidizam, upale i proteinska malnutricija

– Među komorbiditetima koje pogađaju pacijente sa HBB, anemija vjerovatno ima najbolji terapijski odgovor i zato ne smije biti suboptimalno tretirana (KDOQI guidelines)

QOL (quality of life, engl. kvalitet života) je značajan koncept u procjeni težine i menadžmentu hroničnih oboljenja. Odnosi se na percepciju uticaja bolesti na fizičko, kognitivno, psihološko i socijalno funkcionisanje. Korekcija anemije doprinosi poboljšanju kvaliteta života.

Kompanija Hoffmann – La Roche je u četrvtak 05. aprila 2012. u hotelu “Podgorica” održala sastanak povodom lansiranja novog lijeka u Crnoj Gori, koji je uvršten na pozitivnu A listu ljekova Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Sastanak sa temom “Nova era u liječenju anemije uzrokovane hroničnom bubrežnom bolešću” je bio koncipiran u četiri dijela, gdje je vodeći bio edukativni segment, koji je održala prof. dr Marina Ratković. Govoreći o hroničnoj bubrežnoj bolesti (HBB) i njome uzrokovanoj renalnoj anemiji, predstavljene su najnovije zvanične smjernice dobre kliničke prakse – američke (KDOQI) i evropske (ERBP) asocijacije za bolesti bubrega – za utvrđivanje, tretman, evaluaciju i doziranje, kao i pozicioniranje eritropoetin stimulirajućih agenasa (ESA) u praksi. Takođe, predstavljeni su podaci iz registracionih i najnovijih “real world data” kliničkih, kao i farmakoekonomskih studija za novi lijek, prvi i jedini kontinuirani aktivator eritropoetinskih receptora.

Sastanku su prisustvovali ljekari, sestre i tehničari iz 9 dijaliznih centara (Bar, Berane, Budva, Herceg Novi, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Rožaje), odjeljenja za Nefrologiju sa hemodijalizom Kliničkog Centra Crne Gore, te iz nekoliko Domova zdravlja (Berane, Danilovgrad, Podgorica).

Kao domaćin sastanka, Roche je iskoristio ovu priliku da obilježi nekoliko značajnih datuma: 5 godina uspješnog rada

Roche predstavništva u Crnoj Gori, 20 godina Roche kliničkog iskustva u terapiji renalne anemije i transplantacija, kao i Svjetski Dan zdravlja 2012, koji je bio posvećen starenju i zdravlju, a koji se globalno slavi 7.aprila svake godine sa različitom temom.

 

Piše: dr Miloš Ičević