Međunarodni kongres zemalja Jugoistočne Evrope o antimikrobnoj terapiji i terapiji kancera

0
492

Međunarodni kongres zemalja Jugoistočne Evrope o antimikrobnoj terapiji i terapiji kancera održan je u Budvi u hotelu Avala od 17. do 20. oktobra.

Kongres je okupio oko 150 učesnika, eminentnih stručnjaka iz više od 20 država svijeta. Predsjednica organizacionog odbora 10-og SEEC-a je bila dr Brankica Dupanović, a predsjedik naučnog komiteta i osnivač prof. dr Krassimir Metodijev.

Tokom otvaranja skupa prisutne je u ime Udruženja infektologa Crne Gore pozdravila dr Dupanović, ističući zadovoljstvo što su domaćini jubilarne, desete konferencije za hemoterapiju, odnosno, antimikrobnu i terapiju kancera.

– Potreba multidisciplinarnog pristupa u medicini davno je prepoznata i shodno tome ovaj kongres je osmišljen kao sveobuhvatna prezentacija savremenih dostignuća u infektologiji i onkologiji od strane različitih medicinskih specijalnosti i struka, koje kao timovi blisko sarađuju. Vjerujem da ćemo umrežavanjem i pronalaženjem zajedničkih interesa za saradnju brže napredovati i postizati bolje rezultate u dijagnostici i liječenju – istakla je dr Dupanović.

Prof. Metodijev je na otvaranju skupa naglasio značaj ovog jubileja.

– Svi mi, osnivači i članovi ovog jedinstvenog društva, imamo pravo da budemo ponosni na ono što smo osnovali prije deset godina. Održavamo tople prijateljske odnose u korist našeg zajedničkog cilja, uz otvorene rasprave i zaključke o problemima infekcija i karcinoma. Imao sam čast da sa vama započenem ovaj jedinsteni forum prije deset godina u Varni i prisustvovao sam svim SEEC skupovima do sada, svjedočeći kako ovaj skup privlači sve više učesnika iz regiona. Danas možemo reći da smo uradili sjajan posao ujedinivši kolege iz jugoistočne Evrope – kazao je prof. Metodijev.

Otvarajući skup u ime Ministarstva zdravlja, državni sekretar Milovan Vujović podsjetio je da je pedesetih godina prošlog vijeka osnovano prvo odjeljenje za infektivne bolesti u Crnoj Gori, te da je to odjeljenje 2000. godine dobilo status klinike, a sada je u planu izgradnja nove Klinike za infektivne bolesti, čija se realizacija očekuje naredne godine.

– Planskim ulaganjem u medicinsku edukaciju i razvojem usmjerenih stručnih obrazovnih programa, značajno je podignut nivo ukupnih znanja i vještina i postignut razvoj visokospecijalizovanih medicinskih usluga koje se danas pružaju u Crnoj Gori – kazao je Vujović. Istakao je da su se u proteklom periodu pred ljekarima, ali i svim drugim medicinskim radnicima koji se susreću sa infekcijama, pojavili brojni izazovi.

Naučni program kongresa je odlikovan multidisciplinarnim pristupom. Učešće u stručnom dijelu u vidu oralnih prezentacija i postera su uzeli: infektolozi, mikrobiolozi, epidemiolozi, urolozi, ginekolozi, ortopedi, gastroenterolozi, onkolozi, studenti Medicinskog faktulteta Univerziteta Crne gore i nevladine organizacije koje se bave seksualno prenosivim bolestima. Sesija o virusnim hepatitisima koju su predvodili: Monkez Yousef (Egipat),  Fatma Amer (Egipat), Marcelo Naceira (Ekspert WHO), sadržala je brojne zanimljive teme o demografskim i epidemiološkim karakteristikama, terapijskim preporukama, okultnim infekcijama, strategijama eliminacije, kao i o ekstrahepatičnim manifestacijama hepatitis B I C. Sesija o putničkoj medicini  u migrantskoj krizi, vođena od strane Vladimir Krcmery (Slovačka), sadržala je brojne teme o zdravlju tokom migrantskih i religijskih grupacija, brzim testovima detekcije bolesti, kao i liječenju infekcija rana u ovakvim stanjima. Sesija o profilaksi i menadžmentu infekcija tokom uroloških intervencija vođena od strane Kurt G. Naber (Njemačka) govorila je o liječenju nekomplikovanih urinarnih infekcija, kao i o povezanosti infekcija sa ureteroskopijom I litotripsijom, laparaskopskom parcijalnom nefrektomijom, laparoskopskom radikalnom cistektomijom i trasrektalnom biopsijom prostate. Sesija o prenatalnoj i prevenciji infekcija u trudnoći, vođena od strne Udo Hoyme (Njemačka) prezentovala je prevenciju istih, urinarne infekcije u trudnoći, te značaj seksualno prenosivih bolesi u ginekologiji. Sesija o budućnosti medicine vođena od strane Serafim Kastanakis (Grčka), obuhvatala je teme o povezanosti imunskog sistema i miRNA –e kao i značaju laserske terapije u liječenju lehen planusa. Ortopedska sesija vođena od strane Asparuh  Asparuhov (Bugarska),  je obuhvatala teme o infekcijama tokom različitih ortopedskih intervencija, kao i o strategijama izbjegavanja istih. Sesija o antimikrobnoj terapiji vođena od strane Nicola Petrosillo (Italija), Mihai Nechifor (Rumunija), Bojana Beović (Slovenija) i Čižman Milan (Slovenija) govorila je o kontroli i implementaciji sistema o kontroli potrošnje antibiotika, rezistenciji bakterija na antibiotike, neželjenim dejstvima antibiotika, kao i značaju laboratorijske statistike u unaprijeđenju kliničkog rada. Sesija o HIV-u vođena od strane  Jovana Ranin (Srbija) obuhvatala je različite teme o koinfekcijama, rezistenciji HIV–a na antiretrovirusnu terapiju kao i povezanosti dužine telomere i metabolizma gvožđa kod HIV inficiranih pacijenata. Onkologija vođena od strane John Giannios (Grčka), obuhvatala je teme o nanohirurgiji hemorezistentnih tumora, ekspresiji LAMP-a kod glioma, kao i rehabilitaciji. Putnička medicina vođena od strane Bogdanke  Andrić (Crna Gora), obuhvatala je teme o koksijelozi kao značajnom problemu u humanoj i veterinarskoj populaciji i javnozdravstvenom odogovoru na Legionarsku bolest povezanu sa putovanjima.

U odnosu na sve prethodne Kongrese Jugoistočne Evope o antimikrobnoj terapiji i terapiji kancera, prvi put su na 10-om SEEC-u uzeli učešće studenti Medicinskog fakulteta i nevladine organizacije. Prezetacije studenata su bile izuzetan i kvalitetan spoj nauke i mladosti.

Predstavnici NVO: CAZAS, JUVENTAS I QUEER sa svojim oralnim prezentacijama podigli su svijest naučne javnosti o značaju populacionih testova koji se sprovode u cilju dijagnostike seksualno prenosivih bolesti, kao i važnosti saradnje vladinog i nevladinog sektora.

 

Verica Pantelić