Ostvaren gro planiranog

0
451

[heading]Zaključci sa Godišnje konferencije za novinare Ministarstva zdravlja[/heading] Godišnja konferencija za novinare ministra zdravlja doc. dr Miodraga Radunovića održana je 26. decembra 2011, u multimedijalnoj sali Ministarstva ekonomije. U društvu svojih pomoćnika Jadranke Lakićević, Gorice Savović, Nebojše Todorovića i Mensuda Grbovića, te sekretara Zorana Kostića, on je prezentovao najvažnije efekte dosadašnje realizacije projekata Ministarstva zdravlja i izvršio projekciju predstojećih zadata­ka za 2012. godinu. Veliki broj pravnih akata kojima se reguliše politika zdravstva u Crnoj Gori, usavršavanje profesionalnosti ljudskih resursa koji su sastavni dio zdravstvenog sistema, rad na obezbjeđivanju što boljih prostornih kapaciteta, te uvođenje velikog broja novih metoda ljekarskog pristupa, osnovni su rezul­tati rada Ministarstva zdravlja u toku 2011. godine.

Tokom 2011. godine ustanovljeni su: Zakon o ograni­čenju upotrebe duvanskih proizvoda, Zakon o sprečavanju zlo­upotrebe droga, Izmjene i dopune Zakona o ljekovima, Strategija optimizacije sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, nacionalni programi prevencije malignih oboljenja, dojke, grli­ća materice, kolorektuma. Tokom prethodne godine pokrenut je projekat prevencije karcinoma prostate kod pripadnika muške populacije. Dovršen je projekat umrežavanja dijela privatnog zdravstvenog sektora u sistem javnog zdravstva. Na taj način 23 privatne zdravstvene ustanove sudjeluju u pružanju usluga građanima Crne Gore na način kao što to vrši javni sistem.

Tokom 2011. Ministarstvo zdravlja dovršilo je projekat uvođenja informacione podrške u svih 7 bolnica opšteg tipa. U toku je tenderska regulacija projekata izgradnje informacionih portala Agencije za ljekove, Ministarstva zdravlja, što je od 11-og januara planirano i za Institut za javno zdravlje. Pored navedenog, usavršavanje stručne sposobnosti zaposlenih predstavlja važan

segment politike Ministarstva. U tom smislu, u protekloj godini 60 profesionalaca zaposlenih u bolnicama postali su specijalizanti, Klinički centar Crne Gore postao je bogatiji za 12 subspecijalista, a domovi zdravlja dobili su još 10 specijalista. Aktuelan je projekat uključivanja 36 mladih doktora medicine, prosječne ocjene studija veće od 8, u radni angažman na Kliničkom centru. Kada je riječ o slanju stručnjaka na praćenje stručnih kongresa i sličnih manifestacija, godišnji bilans za prethodnu godinu broji 329 takvih angažovanja od strane zaposlenih u Kliničkom centru i 150 profesionalaca iz ostalih zdravstvenih ustanova.

Na Godišnjoj konferenciji istaknut je i učinak u radu na prostornom usavršavanju. Na taj način, Interno odjeljenje Opšte bolnice u Nikšiću, Odjeljenje za hemioterapiju Specijalne bolnice u Brezoviku i bolnice u Beranama i Pljevljima, postali su funkcionalniji. Daljim sprovođenjem primjene projekata energetske efikasnosti, stvoriće se bolji uslovi za efikasniji rad u zdravstvenim ustanovama, u prvom redu u bolnicama u Bijelom Polju, Brezoviku, Risnu, Kliničkom centru. U toku ove godine radiće se na obezbjeđivanju reanomobila, 4 velika regionalna aparata vrijednosti 500 hiljada evra, a Klinički centar i zdravstveni centri u Baru i Beranama dobiće plazma sterilizatore i uređaje za prečišćavanje vazduha u operacionim salama. Zgrade Doma zdravlja u Bijelom Polju i Polikliničkog centra u Beranama, prema postojećim planovima, imaće dovršenu gradnju, a završena je i tenderska raspodjela radova na novim projektima: Agencija za lijekove i Zavod za bezbjednu krv Kliničkog centra.

Sam kraj godine obilježilo je i usvajanje Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Akcentujući značaj inovacija koje se nude novousvojenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, na Godišnjoj konferenciji o radu Ministarstva, mini­star Radunović naveo je da se na ovaj način eliminiše uplaćivanje participacija prije ili nakon Ijekarskih izvršenja pregleda. – Dopunskim dobro­voljnim osiguranjem koje uvodimo kroz Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju građanin učestvuje u troškovima liječenja, a skromnim iznosom biće oslobođeni od plaćanja razlike između cijena i usluga koje plaća Fond, a to je 80% stvarne cijene te usluge. Naime, postoji osnovni paket usluga koji je potpuno besplatan i postoje određene usluge koje će biti ovako kvantifikovane u Zakonu – objasnio je ministar Radunović. Građani Crne Gore koji su u radnom odnosu, dopunskim zdravstvenim osiguranjem mjesečno će vršiti uplatu u iznosu od 3.5 eura. Za uzvrat, do sada aktuelnim zdravstvenim uslugama biće dodata mogućnost izvršenja transplantacije tjelesnih organa, za šta će troškove snositi Fond zdravstvenog osiguranja, umjesto do sada sponzorisana dva pokušaja izvršenja tjelesne oplodnje, od sada će se iz Fonda finansirati i treći pokušaj, vršiće se besplatna plastična rekonstrukcija hirurški odstranjenih organa žena oboljelih od malignih ginekoloških bolesti, a osiguranicima koji se nalaze na programu bolovanja zbog malignih ili mentalnih bolesti, biće omogućena isplata zarada u stoprocentnom iznosu. 

Poštovanje odredaba Zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda, opšta je ocjena, trebalo bi ipak da bude evidentnije. Na Godišnjoj konferenciji Ministarstva zdravlja, ministar Radunović objavio je podatke da je Zdravstvena sanitarna inspekcija u godini za nama izvršila 938 nadzora, uočila 164 nepravilnosti, 130 ukazivanja i 48 novčane kazne.

2012. godine, po najavi ministra Radunovića, radiće se na ustanovljenju Nacionalnog plana za racionalnu potrošnju ljekova, Nacionalne strategije za borbu protiv šećerne bolesti, Nacionalne strategije za rijetke bolesti i skupe ljekove, Nacionalne strategije za borbu protiv zloupotrebe alkohola, Nacionalnog programa za rano otkrivanje tuberkuloze, i Nacionalne strategije za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti u zdravstvu. U planu je i rad na Predlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava mentalno oboljelih lica i Predlogu zakona o matičnim ćelijama.

Primjena inovativnih metoda liječenja i dijagnostike važan je segment uspješnog zdravstva. 2011. godina pokazala se veoma plodnom u tom smislu. U spektar intervencija za koje su pacijenti iz Crne Gore do sada morali da koriste usluge zdravst­venih sistema drugih država, a koje je od 2011. moguće obavljati i u Crnoj Gori ulazi primjena laparoskopskih intervencija u ginekologiji, mogućnost ugradnje kohlearnih implantata, ugradnje revizionih proteza kuka i koljena, ne samo u Kliničkom centru već i u zdravstvenim ustanovama u Beranama i Baru, proteze ramena. Omogućena je i primjena brahiterapije, mogućnost sprovođenja elektrofiziološke procedure i ablacije, koronografske kompjuterizovane tomografije, angiografske kompjuterizovane tomografije krvnih sudova i glave i vrata, virtuelna kolonoskopija, kompletna dijagnostička scintigraija, te DNK potvrda trombofilije. U najavi je i realizacija primjene RCP dijagnostike žučnih puteva i gušterače. Klinički centar Crne Gore, ali ne samo on, tako postaje referentna zdravstvena ustanova od regionalnog značaja. U prilog ovome služi i činjenica da će tokom 2012. koris­titi kao baza edukacije polaznika izabranih po preporukama Zajednice nezavisnih država.

U osvrtu na aktuelnu situaciju u zdravstvu Crne Gore, ministar Radunović je izrazio uvjerenost u skoro postizanje dogo­vora sa predstavnicima zdravstvenih radnika koji su u štrajku, te pored ostalog istakao humanost njihove akcije koja ničim ne zakida prava