Šest godina postojanja i rada Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore

0
322

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Imajući namjeru da postane dio i ravnopravan učesnik i partner u procesima međunarodnih integracija i obezbijedi ravnopropravno učešće na polju međunarodne saradnje i razmijene produkata, Zavod je nastavio sa aktivnostima započetim još 2010. godine u pravcu:

Eksterne kontrole laboratorijskog rada Zavoda kroz učešće Zavoda u  EDQM programu B-PTS studija Savjeta Evrope – realizovano 5 studija u 2017. godini

Trodnevna posjeta ekspertskog tima Savjeta Evrope – EDQM-a (Euopian Directorate Quality Management) u okviru programa QM-BMJV ( Quality management – Blood Mutual Joint Visit) u maju 2017. godine.

Mišljenje eksperata u finalnom izvještaju o ukupnom radu  Zavoda, a na prvom mjestu o stručnom radu sa implementiranim standardnim operativnim procedurama i radnim procesima, bilo je izuzetno pozitivno.

OSTALE AKTIVNOSTI

 Uspostavljena back-up podrška za aparat IHA 1000 za imunohematološko testiranje davaoca krvi

Uspostavljena back-up podrška za aparat Architect 2000i za testiranje na krvlju prenosive bolesti HIV,HBV,HCV i Siphilis

Validiran postupak uvođenja metode prijedonacijskog određivanja hemoglobina davaoca krvi aparatom HemiQHb201+. Postupak je pušten u rad u svim organizacionim dijelovima Zavoda

Automatizacija procesa rada za potrebe pacijenata KC CG

 VAŽNE AKTIVNOSTI – KRUNA RADA

Svjesni činjenice koliko je urađeno za kratko vrijeme i gdje se nalazimo sa svojim stručnim znanjem, radom i uslovima rada u poređenju sa ustanovama istog tipa u Evropi, preduzeli smo sljedeće korake:

Sprovedena je interna kontrola za sertifikaciju standarda ISO 9001:2015 za Sistem kvaliteta i 27001:2013 za bezbijednost informacija

Podnešena aplikacija za eksternu provjeru i postupak Sertifikacije za standarde ISO 9001:2015 i 27001:2013.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

Pored nastavka započetih aktivnosti, planirano je:

 Sprovođenje pripremnih aktivnosti za uvođenje afereznih postupaka

Uspostavljanje rada laboratorije za kontrolu kvaliteta

Finalizacija postupka centralizacije obrade jedinica krvi i distribucije

Uspostavljanje metode telemedicine u rad Zavoda za potrebe kliničke transfuzije

Uspostavljanje afereznih postupaka u cilju dobijanja

visoko kvalitetnih trombocita od jednog davaoca postupkom donorske tromocitafereze,

znatno većih količina plazme postupkom donorske plazmafereze.

Uspostavljanje rada laboratorije za kontrolu kvaliteta u cilju redovne kontrole ispravnosti finalnog proizvoda u skladu sa zahtjevima sistema kvaliteta i preporukama EU.

Uspostavljanje postupka telemedicine u rad Zavoda za potrebe kliničke transfuzije a u cilju povećanja efikasnosti i unaprijeđenja pružanja usluga svim pacijentima na teritoriji Crne Gore.

Finalizacija postupka centralizacije obrade jedinica krvi i distribucije komponenata krvi svim OD Zavoda u cilju standardizacije kvaliteta proizvoda (lijeka) i omogućavanja dostupnosti svima kojima je ovaj lijek potreban na teritoriji naše zemlje.

Kao kruna našeg rada a nakon dvije godine sprovođenja obuka zaposlenih I otklanjanja postojećih neusaglašenosti , u decembru 2017.godine, zvanično su nam uručeni Sertifikati ISO 9001:2015 i ISO 27001:13.

Za finalnu realizaciju planiranih aktivnosti neophodno je ispuniti preduslove koji se odnose na:

Obezbijeđenje neophodnih humanih resursa i jačanje kadrovskih kapaciteta

Unaprijeđenje uslova rada u organizacionim djelovima Zavoda

Nabavku nove potrebne opreme i sredstava za rad

Unaprijeđenje uslova za rad sa davaocima krvi na terenu i svakako

Puno volje, entuzijazma i optimizma zaposlenih.

U prethodnom šestogodišnjem periodu urađeno je mnogo. Naravno, neophodno je nastaviti sa daljim razvojem u svim segmentima transfuziološke djelatnosti, uvođenjem novih postupaka  u cilju unaprijeđenja usluga.

Realizacija planova Zavoda zavisiće isključivo od prepoznavanja važnosti usluga transfuziološke službe za ukupan zdravstveni sistem i razumijevanja kompetentnih autoriteta odosno, od raspoloživih finansijskih sredstava za adekvatno funkcionisanje ustanove i obezbijeđenje kontinuiteta rada u smislu obezbijeđenja kadrovskih kapaciteta i uslova za rad.

Prim. dr Gordana Rašović