ŠKOLICA PO INTERNACIONALNIM STANDRADIMA

0
625

Žižić je istakla da je Montesori ime javno i da se može primjenjivati čak i kod ustanova koje djelimično primjenjuju Montesori pedagogiju, ili je ne primjenjuju uopšte, tako je veoma važno da zainteresovani roditelji imaju priliku,da kroz rad školice „Zvono“ i vaspitnih jedinica čije otvaranje širom Crne Gore je planirano, vide kako ova pedagogija stvarno funkcioniše u praksi, i da na bazi toga donesu odluku o tome gdje će upisati svoje dijete.

Boravak u školici „Zvono“, kao i u svim, javnim i privatnim predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, kako je rekla Žižić, se plaća.

„Ovo je jako skup projekat, i potrebno je kontinuirano ulaganje u meterijale koji prate didaktičke materijale i standarde Montesori pedagogije. Fondacija „Ćano Koprivica“ u saradnji sa Ministarstvom prosvjete radi na stvaranju uslova za participaciju u Montesosri školici „Zvono“ na nivou participacije u ostalim javnim ustanovama u Crnoj Gori. Nadamo se pozitivnom ishodu naših zalaganja,“ kazala je Žižić.

Govoreći o saradnji sa roditeljima, Žižić je istakla da veoma često od roditelja dobijaju povratne informacije o napretku njihove djece koji primjećuju brzo nakon dolaska u školicu „Zvono“.

„Ako je dijete srećno i zadovoljno u ustanovi koju pohađa, rado ide u vrtić i tamo boravi, pokazuje napredak u radu, onda je i roditelj zadovoljan. Svi u našoj Ustanovi se jako trude oko djece, mnogo su nam važna, i dajemo sve da se osjećaju sigurno, bezbjedno i voljena. Kada takve uslove stvorite onda je lako raditi sa djecom, oni pozitivno reaguju na svaki vaš napor da im približite sve ono što se od njih očekuje,“ kazala je Žižić.

Što se tiče planova za naredni preriod, Žižić je naglasila da investitor, gospodin Nikola Koprivica planira otvaranje vaspitnih jedinica na dvije lokacije u Podgorici, nakon čega slijedi otvaranje vaspitnih jedinica u gradovima na sjeveru Crne Gore.

„U Nikšiću je u planu izgradnja objekta obrazovne ustanove koja će obuhvatati predškolsku ustanovu i osnovnu školu koja će primjenjivati Montesori pedagogiju. Fondacija je već započela i sa edukacijom tri diplomirana učitelja u Zagrebu, koja funkcioniše u okviru Pedagoške Akademije u Gracu, kako bi se do septembra 2016. godine stvorili kadrovski i prostorni uslov za otvaranje i prve osnovne škole u Crnoj Gori koja će primjenjivati Montesori pedagogiju,“ zaključila je Žižić.

Montessori školica „Zvono“ u Nikšiću se nalazi u ul. Narodne Omladine bb, a u Baru na adresi Polje bb. Bliže informacije zainteresovani roditelji mogu dobiti putem sajta na web adresi: www.montessori-zvono.me

Sandra Kavarić