Uloga farmaceuta kod liječenja onkoloških i hematoloških pacijenata

0
1255

Stručni skup

Stručni skup farmaceuta održan je 16. oktobra u hotelu Podgorica, pod naslovom Uloga i dužnost farmaceuta kod liječenja onkoloških i hematoloških pacijenata, u cilju ostvarivanja i realizacije naprednog servisa sa posebno edukovanim farmaceutima koji bi pružali farmaceutsku zdravstvenu zaštitu onkološkim i hematoloskim pacijentima.

Skupom je predsjedavala dipl. ph Milena Marić u ime Farmaceutske komore Crne Gore, koja je poručila da je prevencija najvažnija, ali kada se pacijent razboli jako je bitno da se uspostavi dijagnoza i da se odredi odgovarajuća terapija. Farmaceuti moraju biti dio tima zajedno sa ljekarima, sve u cilju bolje zaštite pacijenta. Farmaceut je zdravstveni stručnjak koji ima dokazanu prisnu vezu sa pacijentima, jer je on zdravstveni profesionalac kod koga se dolazi bez zakazivanja.

Dr Nikola Milašević, spec. onkologije iz Kliničkog centra Crne Gore, govorio je o ulozi i doprinosu farmaceuta u liječenju onkoloških pacijenata. Svoje izlaganje je počeo citatom o integrativnoj njezi Evropskog udruženja medikalnih onkologa, koji kaže da pristup tretmanu i njezi jeste fundamentalno pravo svakog pacijenta.

– Danas diskutujemo kako da na najbolji način naši pacijenti ostvare ova prava. Cjelokupni koncept obuhvata dva modela njege u onkologiji. Prvi je na tumor usmjeren pristup, a drugi pristup usmjeren na pacijenta. Ja sam više pobornik ovog drugog pristupa.

Integracija se vrši od postavljanja dijagnoze, pa do preživljavanja pacijenata, odnosno do izlječenja ili do kraja života. Mišljenja sam da bolesnik ne treba da započinje hemoterapiju ako ne znamo da na adekvatan način kontrolišemo emetogenost terapije – kazao je dr Milašević.

Dr Nikola Bakić, hematolog iz Kiliničkog centra Crne Gore, govorio je o sve većoj ulozi farmaceuta u homeostazi hematoloških pacijenata. Pojasnio je da je homeostaza idealno funkcionisanje svih parametara u ljudskom organizmu, a kod hematoloških pacijenata oni su povezani i preko solitarnih tumora i preko tumora koštane srži.

– Što se tiče hematologije, to je medicinska nauka koja se bavi poremećajima krvi, poremećajima koštane srži, koja je jedan od glavnih organa tvorevina krvnih elemenata, krvnih ćelija.

– Uloga farmaceuta u čitavoj ovoj priči, jednog opšteg lošeg stanja pacijenata, je zaista velika, posebno zato što će ti pacijenti doći odmah kod vas nakon citoreduktivne terapije – istakao je dr Bakić, savjetovajući farmaceute koje terapije da primijene u slučaju mučnine nakon hemoterapije, naglašavajući da je takođe bitno pratiti neželjena dejstva ljekova.

Prof. dr sc mr ph Vesna Pavlica, gošća iz Hrvatske, govorila je u ime sekcije za onkološko lječilište Hrvatskog farmaceutskog društva, čija je predsjednica, i u ime  regionalne radne grupe za onkološku farmaciju, na temu Implementacija onkološke farmacije u svakodnevni rad unutar bolničkog i javno ljekarskog sistema.

– Pušenje, alkoholizam, gojaznost – definitivno djeluju na stvaranje karcinoma. Strašno je kada liječimo bolesnike, a ti isti bolesnici na dvadest metara od bolnice puše ili se alkoholišu – kazala je prof. Pavlica.

Multiprofesionalni način rada pokazao je na mnogim studijama, prema njenim riječima, najbolji mogući modalitet liječenja onkoloških bolesnika. Ovaj multiprofesionalni pristup znači pristup unutar struke.

– Ono što zanima svakog onkološkog bolesnika su dvije stvari: koliko dugo će živjeti i kako će živjeti. 1986. godine, rak se smatrao jedinstvenom bolešću. Danas ta bolest predstavlja nešto što je heterogeno, mutacije su razne i najmanje sedam mutacija karcinoma je podloga za liječenje. Ono što se mora pratiti su svojstva opisa lijeka – poručila je prof. Pavlica.

Mr ph Aida Meša, gošća iz Bosne i Hercegovine, govorila je o ulozi magistra farmacije kod onkoloških pacijenata. Prije svega, osvrnula se na par činjenica koje je izdala SZO, a to je da je karcinom drugi vodeći uzrok smrtnosti na globalnom nivou.

– To znači da jedan od šest smrtnih slučajeva bude uzrokovano karcinomom. Smatra se da će se ovaj broj udvostručiti do 2035. godine.

Farmaceut je dio jednog multidisciplinarnog tima. Saradnja između farmaceuta, doktora onkologa i ostalih zdravstvenih radnika, medicinskih sestara i slično, je jako bitna za pacijente oboljele od ove bolesti. Onkološka farmacija je mlada grana zdravstva, datira od 1976. godine.

Apoteka pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti i kao takva predstavlja najdostupnije mjesto za sve pacijente. Farmaceutska struka mora biti svjesna da sve te stvari može prevenirati. U svijetu, onkološki farmaceut predstavlja stručnu osobu iz oblasti onkologije. pruža zdravstvenu njegu pacijentima oboljelim od karcinoma, prati njegovu terapiju, vrši monitoring, smanjuje neželjene efekte, interakcije između ljekova, ljekova i OTS preparata  – objasnila je mr Meša, naglašavajući da je veoma važna i mentalna njega.

Gošća skupa bila je i mr ph Zahida Binakaj, predsjednica farmaceutske komore iz Bosne i Hercegovine.

Skup je podržan od strane farmaceutskih kompanija Hoffmann La Roche i Novartis, a sertifikovan je od strane Farmaceutske komore Crne Gore.

 

Verica Pantelić