FEBRILNA NEUTROPENIJA U ONKOLOGIJI- KARAKTERISTIKE I TERAPIJA

0
3673

Antivirusni ljekovi ne preporučuju se u rutinskoj primjeni, osim ako virusna infekcija nije dokazana klinički ili laboratorijski.

Primjene faktora stimulacije granulocitopoeze (G-CSF):

Primjenjuju se rutinski samostalno ili u kombinaciji sa antibioticima. Primjenjuju se jednom ili dva puta dnevno sve do oporavka granulocita, mada postoje i faktori koji se primjenjuju jednom u toku ciklusa hemioterapije.

Svakako je indikovana i simptomatska terapija, uz stalni nadzor i praćenje.

Prof. dr sci. med. Vladimir Todorović
Dr med. Vasilije V. Bošković