HISPA – Centar za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta 26. oktobra održao skupštinu u institutu Simo Milošević u Igalu

0
529

HISPA – Centri  za hipertenziju, prevenciju infrakta i šloga otvoreni su u preko 60 gradova u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Bugarskoj i Ukrajini, gdje rade timovi koji na najkvalitetniji i najsavremeniji način liječe svoje pacijente. Planira se otvaranje velikog broja HISPA centara u narednom periodu u regionu Balkana i Evrope.

Osnovna ideja ovih centara jeste jedna visoko specijalizovana zdravstvena usluga očuvanja zdravlja. Znači, koji su to pacijenti koji će se liječiti ovdje u centru? To su sa jedne strane bolesni ljudi koji imaju neregulisan ili neadekvatno regulisan krvni pritisak, hipertenziju pogotovo oni ljudi koji ne mogu tako lako da kod svojih ljekara riješe problem visokog krvnog pritiska, ali poseban fokus je na osobe koje imaju povišen kardiovaskularni rizik. To mogu biti i relativno „zdrave“ osobe koje nemaju posebno izražene simptome ali imaju problema poput gojaznosti,  stresa,  visokog krvnog pritiska, neadekvatne ishrane, ali  i zdrave osobe koje žele da očuvaju svoje zdravlje.

Inače, u rad centra uključeni su kardiolozi, nefrolozi, endokrinolozi, fizijatri, neurolozi kao i ljekari drugih specijalnosti. Oni su tim koji ima zadatak da riješi najteže slučajeve.

Ideja Hispa centara jeste da ugrožene osobe dobiju najbolju zdrastvenu njegu, zaštitu i zdrastvenu uslugu u mjestu gdje se nalaze. Pored savremene dijagnostike i stalnog ljekarskog nadzora opservirani pacijenti dobijaće personalizovanu nefarmakološku i farmakološku terapiju, znači prilagođenu ličnim potrebama.

Poseban program je rehabilitacija bolesnika koji su preležali infarkt ili šlog, imali perkutanu intervenciju ili operisanih bolesnika po HISPA programu koja podrazumijeva personalizovanu redukciju faktora rizika i kreiranje HISPA programa „očuvanja“ zdravlja.

U Institutu „Dr Simo Milošević“ Igalo AD otvoren je jedan od najvećih HISPA centara kao dio HISPA MNE udruženja i dio HISPA međunarodnog udruženja.

Prof. dr Nebojša Tasić, kardiolog sa Instituta za Kardiovaskularne bolesti “Dedinje” iz Beograda obavlja personalizovane preventivne i dijagnostičke pregleda u sklopu HISPA programa u HISPA centru u Institutu Igalo na najsavremenijim dijagnostičkim aparatima.

Na skupštini za predsjednika udruženja izabrana je dr Gordana Rajović, Izvršna direktorica Instituta Igalo, za predsjednika savjeta dr Dragana Kastratović iz Opšte bolnice Bar, za generalnog sekretara udruženja dr Marina Delić, direktor sektora medicine u Institutu Igalo.

Dogovorene su dalje aktivnosti u radu udruženja, kao i programski ciljevi.

U narednom periodu očekuje se otvaranje većeg broja HISPA centara u Crnoj Gori.

                                                    

Nikola Mračević

Direktor sektora marketinga i prodaje Instituta Igalo