U Hiltonu održana Dnevna konferencija metaboličke i barijatrijske hirurgije

0
791

Slim gastrektomija podrazumijeva uklanjanje većeg dijela želuca. Smanjenjem hormona gladi i komlikovanim neurološkim i hormonskim mehanizmom dolazi do gubitka težine, jer je u takvim uslovima fizički nemoguće uzeti previše hrane. Očekivani rezultat je da se za godinu do dvije dana izgubi više od 50% viška tjelesne težine. Intervenciju je moguće obaviti kod pacijenata koji imaju više od 60 kg/m².

Prikazujući sopstveno iskustvo u ovoj oblasti, dr Ilić je naveo da je u periodu 2009. do 2019. obavio 750 laparoskopskih  slim resekcija, 6 mini gastrik bajpasa, 12 traka (manje zastupljen trad. zahvat zbog nevelike efektivnosti). Interesantno, prosječan BMI bio je 51. Za rad u ovom sektoru,  po njemu, neophodno je ozbiljno ukupno hirurško iskustvo.

Poseban problem predstavljaju komplikacije: duboka venska tromboza, hernija, akutni kolicistis, infekcija mjesta trokara, pneumonija, tromboza arterija, postoperativno krvarenje, te  likič kao najopasnija komplikacija. Ove procedure omogućavaju, na primjer, da posle 11 godina pacijent sa 236 kilograma danas ima 100.

Glavni problem je ubijediti pacijente da ne jedu slatko, što je naročito teško u postoperativnom procesu. Po sugestiji dr Ilića, treba uraditi proceduru koja je najmanje problematična za protok hrane, a ako jedete slatko ni jedna operacija neće pomoći.

 

Barijatrijska metabolička hirurgija došla je u 20. vijeku i veoma brzo se proširila zahvaljujući laparoskopiji. Rizik od nagle smrti mnogo je veći u realnom životu nego u barijatrijskoj hirurgiji. Gojaznost danas može biti tretirana sa odličnim rezultatima.

 

Medicinska fer opcija

Dr Naser Sakran, zahvaljući se na pozivu na skup, podsjetio je na mnoštvo raznovsnih metaboličkih procedura koje danas stoje na raspolaganju hirurzima ove prakse. Mini gastrički bajpas imao je centralno mjesto u okviru njegovog prikaza slučajeva sa anastomozom.

Govoreći o prednostima operativnih zahvata sa jednom anastomozom dr Sakran je naveo da je ova operacija lakša i ima manje komplikacija, manje likiča, perifernog krvarenja i sl. Ona donosi 40% manje komplikacija u odnosu na zahvat pomoću dvije anastomoze. U pitanju je, kako je rekao, ista operacija, ali sa manjim brojem komplikacija.

Pozivajući se na bogato hirurško iskustvo, on je dao niz praktičnih hirurških preporuka u vezi sa navedenim procedurama. Detaljno je opisao hiruršku  proceduru koja započinje sa udaljenosti 4.5 cm od pilorusa i traje oko  40 minuta, a, po riječima dr Sakrana, veoma je jednostavna i finansijski povoljna. Smrtnost pri ovim procedurama skoro je nezabilježena.

 

U zavisnosti od anatomije organa primjenjivaće se  jedna ili više anastomoza. Drugi problem je apsorpcija alfa-amilaze. Tada se opredjeljujemo za jednu anastomozu.

 

Mini gastrični bajpas za sada pokazuje veoma dobre rezultate. Pozivajući se na cifru od  2.077 slučajeva, dr Sakran je istakao odličan metabolički sindrom, odlične rezultate sa veoma niskom rizičnošću. U riziko faktore za operaciju spadaju godište pacijenta, muški pol, BMI oko 50. Gojaznost muškaraca, uporediva sa jabukom, anatomski je nepovoljnija zbog krvarenja u postoperativnom toku.

U roku od dvije godine nakon tretmana primjenom jedne anastomoze uočljivi su bolji rezultati u odnosu na druge intervencije, veći gubitak tjelesne mase i bolja regulacija dijabetesa melitusa. Ovo je veoma brza operacija sa malim brojem komplikacija, dugim periodom gubitka suvišne  težine, odgođenom remisijom dijabetesa, hiperlipidemije i sl. U pitanju je, po Sakranu, je fer opcija za terapiju refluksa, dijabetesa i hiperlipidemije.

 

Operacija im je donijela volju za život

U okviru Dnevne konferencije realizovani su diskusija i dijalog sa pacijentima koji su u podgoričkom centru bili podvrgnuti opisanoj medicinskoj proceduri. Troje pacijenata objasnili su da su razlozi za podvrgavanje terapiji bili sadržani u neuspjehu da izgube višak tjelesne mase, kao i u cilju da se stabilizuje dijabetesno stanje. Pacijentkinja je navela da je ovom procedurom nivo glikemije kod nje sveden sa 11  na 5. Što se tiče gubitka kilaže, pacijent je naveo da je od početka februara sveo tjelesnu masu sa 188 kg na 143 kg. Oni su danas dobro motivisani i imaju olakšano funkcionisanje.

                                                              Anita Đurović